Oppsummeringsrapport 2018: Varslingsteamets arbeid med økonomiske misligheter

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2019
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 12
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-266-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten gir en kort oppsummering av arbeidet med varslingssaker i Norad i 2018.

Formålet med rapporten er å bidra til bevisstgjøring rundt risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistandsmidlene.

Publisert 22.01.2019
Sist oppdatert 22.01.2019