Oppsummeringsrapport 2015: Varslingsteamets arbeid med økonomiske misligheter

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2016
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Varslingsteamet i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 10
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-873-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten gir en kort oppsummering av arbeidet med varslingssaker i Norad i 2015.

Formålet med rapporten er å bidra til bevisstgjøring rundt risikoen for økonomiske misligheter i forvaltningen av bistandsmidlene.

Publisert 23.01.2018
Sist oppdatert 23.01.2018