Pembaby night
Veier og strøm gir bedre liv til kvinner i Pemba
Norge har gitt bistand til utbygging av strømnettet til og på øya Pemba, utenfor Tanzania. Dette har ført til et bedre liv for kvinnene på øya, som nå har tilgang til strøm både hjemme og på sykehuset.

Vei legger til rette for bærekraftig utvikling

En forutsetning for å nå de fleste av FNs bærekraftsmål.

Infrastruktur er samfunnets skjelett. Og gode veier er blodårene. Et fungerende samfunn må ha veier, jernbaner, havner, vann- og avløp, vanningssystemer i landbruket, kraftforsyning og telekommunikasjon. Og all denne strukturen må organiseres på en god måte.

For å bygge en solid infrastruktur og fremme en inkluderende og bærekraftig industrialisering i alle verdens land trenger vi kloke hoder – og mennesker som tør å tenke utenfor boksen for å finne og utvikle nye løsninger.

Derfor er innovasjon, forskning og vitenskap nøkkelord for å nå dette målet. Vi må finne nye måter å øke ulike lands potensial for utvikling og vekst. Hvert enkelt land må forsøke å utnytte sine ressurser og sin industri mest mulig effektivt og bærekraftig, samtidig som vi samarbeider internasjonalt for å utveksle erfaringer, dele kunnskap, vise fram gode løsninger og sikre at alle har tilgang til ny og nyttig teknologi.

Mål 4 om god utdanning er tett knyttet til dette målet. 

God infrastruktur henger sammen med det aller meste

Pemba er en øy utenfor fastlandet i Tanzania. De 390.000 innbyggerne manglet veier, og fikk strømmen sin fra et slitent dieselaggregat. Dette stod i veien for økonomisk vekst. Da Norge støttet utbygging av veier og energiforsyning på øya, fikk det store virkninger.

Prosjektet viser hvordan bedre veier har ringvirkninger som strekker seg utover ren økonomisk verdi.

Kvinners helse fikk et oppsving på øya i tiden da infrastrukturen ble bygd ut på Pemba. Tidligere måtte kvinnene bruke oksekjerrer på humpete veier for å komme seg fram. Gravide kvinner rakk ofte ikke fram til sykehusene i tide.

Dette viser hvordan god infrastruktur tilrettelegger for utvikling innen alt fra økonomi til helse.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 24.09.2021