Pembaby night
Veier og strøm gir bedre liv til kvinner i Pemba
Norge har gitt bistand til utbygging av strømnettet til og på øya Pemba, utenfor Tanzania. Dette har ført til et bedre liv for kvinnene på øya, som nå har tilgang til strøm både hjemme og på sykehuset.

Vei legger til rette for bærekraftig utvikling

En forutsetning for å nå de fleste av FNs bærekraftsmål.

FNs niende bærekraftsmål handler om å «bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon».

- Du ikke vet hvor viktig infrastruktur er før du ikke har det. Her i Norge tar vi dette for gitt. Slik er det ikke i utviklingsland, sier Ørnulf Strøm, underdirektør for Norads seksjon for ren energi.

Strøm har også tidligere vært engasjert i veiprosjekter støttet av norsk bistand. Han mener at bærekraftsmålet er bredt, men viktig.

- Det er utenkelig å se for seg moderne samfunnsutvikling som økonomisk vekst, arbeidsplasser, helse og utdanning uten infrastruktur, sier Strøm.

Vei fører til god helse

Infrastruktur omfatter strømnett, internett, mobilnett, jernbane, flyplasser, vann, skred og flomvarsling og kloakk. En av de mest grunnleggende former for infrastruktur er veier.

Vei er et tema som opptar både nordmenn og mennesker i utviklingsland.

- Det er sjeldent at noe skaper mer engasjement i Norge enn veier. Det sier kanskje litt om hva dette har å si for menneskers hverdag, sier Strøm.

Bedret helse etter bygging av vei

Pemba er en øy utenfor fastlandet i Tanzania. De 390.000 innbyggerne manglet veier. De fikk strømmen sin fra et slitent dieselaggregat. Dette stod i veien for økonomisk vekst. Da Norge støttet utbygging av veier og energiforsyning på øya, fikk det store virkninger.

- En ønsker ikke en vei på grunn av veiene, men på grunn av helse og økonomisk vekst, sier Strøm.

Kvinners helse fikk et oppsving på øya i tiden da infrastrukturen ble bygd ut på Pemba. Tidligere måtte kvinnene bruke oksekjerrer på humpete veier for å komme seg fram. Gravide kvinner rakk ofte ikke fram til sykehusene i tide.

- Vei og infrastruktur er en tilrettelegger. Det er nødvendig for de fleste bærekraftsmål. Uten dem kan ikke gravide på landsbygda kjøre til sykehus eller bønder levere varer fra jordbruket. Bærekraftsmålene kan ikke nås uten velfungerende infrastruktur, sier Strøm.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016