Estersia Manjira er 27 år og ingeniør.
Dobbelt så mange kvinnelige ingeniører i Tanzania
Ingeniør er et mannsyrke i Tanzania. Derfor satte den norske ambassaden i Tanzania i 2010 i gang et program med månedlig økonomisk støtte til kvinnelige ingeniørstudenter. Det har virket. Antallet kvinnelig ingeniører i Tanzania er mer enn fordoblet siden programmet startet. I 2009 var det registrert 96 kvinnelige ingeniører i landet. Når programmet avsluttes i 2016, vil 255 nye kvinnelige ingeniører ha fått lisens.

«Du som kvinne kan ikke tillate deg å jobbe innen byggfaget»

Slike utsagn gir stadig flere tanzanianske kvinner blaffen i.

- Det var noen som frarådet meg fra å ta ingeniørstudiene fordi det var kun for menn. «Du som kvinne kan ikke tillate deg å jobbe innen byggfaget», sa de.

Det forteller ingeniørtrainee Estersia Manjira.

Å være ingeniør i Tanzania har lenge vært ansett som noe kun menn var i stand til. Manjira gikk for det umulige.

Stipender gjør det mulig

Flere av de få kvinnene som begynte på ingeniørstudiene i Tanzania sluttet underveis. Stipendene på 100 dollar i måneden strakk ikke til for mange av de kvinnelige studentene. Åtte av ti falt fra.

Norsk bistand ga kvinnelige ingeniørstudenter et tillegg til dette stipendet på ytterligere 100 dollar i måneden. De som mottok denne støtten hadde et frafall på bare 14 prosent.

Før støtteordningen, var det registrert 96 kvinnelige ingeniører i Tanzania. På fem år var det doblet. I dag er mer enn 300 kvinner oppført som ingeniører.

Viser vei for andre

Foreldre i Tanzania oppfordrer sjeldent døtrene sine til å ta realfag, forteller ingeniørtrainee Angela Genes.

- Men når de ser en kvinnelig ingeniør utføre samme jobb som menn, oppfordrer de sine døtre til å bli ingeniører, sier Genes.

En oppfatning om at realfag er for vanskelig for kvinner henger fortsatt igjen i landet. Disse holdningene blir nå satt på prøve.

- De fleste kvinnene som tar realfag gjør det bedre enn menn, sier Benedikt Mukamba fra Engineers Registration Board, som er instansen for å registrere yrkeslisenser for ingeniører.

De kvinnene som nå tar ingeniørutdannelse vil være positive rollemodeller for kommende realfagskvinner.

- Jeg jobber med noe som mine barn vil kunne se at ble konstruert av mamma, sier ingeniørtrainee Angela Genes.

Kvinners rettigheter er smart økonomi. Det slo Norads resultatrapport fast i 2015.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016