Norad hjelper bønder i Zambia med å effektivisere landbruket
I Zambia har mer enn 70.000 småbrukere klart å doble sine avlinger ved å legge om til et mer klimasmart landbruk – med norsk støtte.
Foto: Ken Opprann

Mat nok til alle

En av ni mennesker går skrubbsultne til sengs hver kveld, selv om det egentlig finnes mat nok til alle i verden. Etter mange års positiv utvikling, har antallet mennesker som sulter økt - mye på grunn av klimaendringer, konflikter og økonomiske nedgangstider.
Mer enn 820 millioner mennesker i verden sulter, oppgir FNs organisasjon for ernæring og landbruk (The State of Food Security and Nutrition in the World, tall fra 2018). Det tilsvarer nesten en av ti mennesker, eller seks ganger befolkningen i Russland. Og dette til tross for at det – enn så lenge – produseres mat nok til alle i verden.

Mens vi i vår del av verden kaster altfor mye mat og mange sliter med fedmeproblemer, er problemet i andre deler av verden at maten som produseres ikke når fram til dem som trenger den aller mest. 

Barn rammes verst

Målet handler ikke bare om å utrydde sult, men også å forebygge feilernæring. Hvert år dør tre millioner barn under fem år av sultrelaterte sykdommer. I tillegg dør flere av sykdommer de ellers ville overlevd om det ikke var for underernæring, som diare og meslinger.

Og rundt 150 millioner barn under fem år lider av hemmet fysisk og kognitiv utvikling, såkalt stunting, fordi kroppen har fått for lite eller feil ernæring i løpet de tre første leveårene. Risikoen for at et barn skal dø av sult er størst i Afrika, hele syv ganger større enn i Europa.

Krig, ekstremvær og økonomisk tøffe tider er hovedårsakene

Krig, konflikt, klimaendringer og økonomiske nedgangstider undergraver arbeidet mot sultproblemene. Og antallet ekstreme klimarelaterte katastrofer er doblet siden begynnelsen av 1990-tallet. Dette har gått hardt utover landbruket og matsikkerheten i mange land. Lange tørkeperioder er spesielt ødeleggende for bøndenes avlinger.

2020 var et vanskelig år. Økonomien i både rike og fattige land ble rammet på måter ingen kunne forutse. FN-prognoser tilsier at antall underernærte i verden vil øke med mellom 83 og 132 millioner mennesker som følge av pandemien.

Ny og bærekraftig teknologi er veien ut av sultproblemene

For å oppnå matsikkerhet er vi avhengig av å ta i bruk teknologi som effektiviserer og tilpasser landbruket et stadig mer uforutsigbart klima. Økt produksjon av mat må gå hånd i hånd med vern av naturen og økosystemene. Småbønder, fiskere og andre som driver med småskala og klimatilpasset matproduksjon fortjener derfor vår støtte.

For å sikre jevnere fordeling kan hver og en av oss ta ansvar for å redusere matsvinn og kjøpe eller lage mat som er produsert på bærekraftig vis. 

Målet er å utrydde alle former for sult og underernæring innen 2030. Det handler om å sikre at alle overalt i verden har nok mat av god kvalitet til å leve et sunt liv. Norad jobber med sult- og matrelaterte prosjekter over hele verden, som for eksempel i Zambia.

Bønder i Zambia verner skogen og dobler sine avlinger

I Zambia har mer enn 70.000 småbrukere klart å doble sine avlinger ved å legge om til et mer klimasmart landbruk – med norsk støtte.

Zambian Conservation Farming Unit har lært bøndene å dyrke mer på mindre areal. Med nye metoder påvirkes avlingene mindre av endrede klimatiske forhold, og risikoen for feilslåtte avlinger reduseres. Utgiftene til drivstoff, gjødsel og sprøytemidler reduseres også.

Med klimasmart landbruk er det heller ikke nødvendig å rydde så mye skog som tidligere. Det er en vinn-vinn-situasjon som bidrar til økt matsikkerhet i landet, bekjempelse av sult og feilernæring, vern av skog og bedre økonomi for bøndene.

 

 

 

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 22.09.2021