Covid-19: Samler erfaringer med bruk av kontantoverføringer

Ny studie samler erfaringer med bruk av kontantoverføringer som virkemiddel i bistanden.

Evalueringsavdelingen i Norad har i samarbeid med det tyske evalueringsinstituttet, DEval, utarbeidet et notat som oppsummerer erfaringer fra evalueringer av kontantoverføringer i bistanden.

Notatet bygger på funn fra evalueringer som er gjennomført av ulike aktører herunder giverland, FN-organisasjoner og multilaterale institusjoner.

Notatet er utarbeidet som en del av evalueringsavdelingens covid-19-respons. Notatet lanseres gjennom Covid-19 Global Evaluation Coalition som er et uavhengig samarbeidsprosjekt mellom evalueringsavdelinger i ulike land, FN-organisasjoner og multilaterale institusjoner der det overordnete formålet med koalisjonen er å bidra til rask evalueringskunnskap og unngå duplisering av evalueringsarbeid relatert til covid-19.

Publisert 25.11.2020
Sist oppdatert 25.11.2020