Hva bør under lupen de neste tre årene?

Evalueringsavdelingen i Norad åpner for forslag til nye evalueringer når evalueringsprogrammet for 2016-2018 skal bestemmes.

Avdelingsdirektør Per Øyvind Bastøe i evalueringsavdelingen i Norad inviterer alle til å komme med forslag til hva som bør evalueres i løpet av de neste årene.

Innsendte forslag til evalueringer må være konkrete, og kort begrunnet, helst ikke mer enn ti linjer. Fristen er 13. november. Forslag skal sendes til post-eval@norad.no.

- Vi vil vurdere alle forslag, men vi har ingen mulighet til å dekke alt, så vi må gjøre strenge prioriteringer. Normalt vil vi ikke evaluere enkeltprosjekter, men vi kan se på en samling av prosjekter slik som all bistand til ett land i løpet av en periode, eller alle tiltak innenfor en bestemt tematisk satsing, forteller Bastøe. 

- Det vil være viktig at forslagene er realistiske. Det er ikke alle spørsmål om bistand vi kan få svar på gjennom en evaluering, understreker han.

Evalueringsavdelingen i Norad styres etter instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid, og kan velge å evaluere enhver aktivitet finansiert over det norske bistandsbudsjettet. Reglement for økonomistyring i staten krever at utvalget skal bestemmes etter kriteriene vesentlighet, egenart og risiko.

Publisert 03.11.2015
Sist oppdatert 03.11.2015