- For raskt ut av startgropa

Mangelfullt forarbeid når bistandsprosjekter igangsettes, gjør det vanskelig å vurdere og evaluere resultatene i etterkant. Det viser ny årsrapport fra evalueringsavdelingen i Norad.
Avdelingsdirektør Tale Kvalvaag i evalueringsavdelingen i Norad legger frem avdeligens årsrapport tirsdag 3. juni.
Foto: Sandra Aslaksen

Årsrapporten fra evalueringsavdelingen presenterer hovedpunkter fra evalueringene som ble lagt frem det siste året og oppsummerer erfaringer fra disse. Mange av disse evalueringene trekker frem forarbeid i bistandsprosjekter som en svakhet. Flere evalueringer viser at dårlig tilrettelegging for å vurdere resultater av bistanden gjør det vanskelig å jobbe for forbedring underveis, og å evaluere tiltak i ettertid.

- Hvis det er en fellesnevner som går igjen i de fleste bistandsevalueringer, må det være betydningen av godt forarbeid. Veldig mange av svakhetene som blir påpekt i fjorårets evalueringer, forklares med mangler i forarbeidet, sier Tale Kvalvaag, avdelingsdirektør i Norads evalueringsavdeling.

- Det er for eksempel lettere å vite om et tiltak virker godt, og å gjøre de nødvendige endringene, hvis det foreligger et resultatrammeverk som viser hvordan prosjektet var ment å oppnå sine mål. Og mange prosjekter kunne blitt bedre om man hadde brukt mer tid til å sette seg inn i forholdene før oppstart.

God kjennskap til lokale forhold

Andre evalueringer og en studie peker på betydningen av god kjennskap til lokale og nasjonale forhold, gode grunnlagsdata, og å vurdere forutsetningene for at bistand skal ha den ønskede virkning. I tillegg peker evalueringer på behovet for god koordinering, både med andre givere og med nasjonale myndigheter. 

- Samlet forteller dette oss at mer og bedre forarbeid kan gi bedre bistand. Men dette er et arbeid som av forskjellige grunner ofte kan bli nedprioritert, forklarer Kvalvaag.

En studie av hvordan bistandsforvaltningen legger til rette for resultatmåling peker på mange faktorer som gjør det vanskelig å sikre godt forarbeid. Mangel på tid, lav prioritering, og press til å utbetale penger før forarbeidet er på plass, er blant disse.

I tillegg til å trekke fram noen felles erfaringer, gir årsrapporten korte oppsummeringer av alle evalueringer og studier som evalueringsavdelingen har publisert i året som gikk.

Årsrapporten presenteres på et åpent seminar i Norad tirsdag 3. juni . Direktør Villa Kulild i Norad, assisterende utenriksråd Christian Syse i Utenriksdepartementet og Nora Ingdal i Redd Barna kommenterer rapporten på seminaret.

Publisert 03.06.2014
Sist oppdatert 16.02.2015