Norge annonserer ny tilskuddsordning for å støtte sivilt samfunn i Ukraina

Ordningen, som er en del av Nansen-programmet for Ukraina, skal støtte ukrainske organisasjoners bidrag til en inkluderende og åpen gjenoppbygging og i demokratisk reformarbeid.

Натисніть тут для версії українською мовою

Ukraina er i krig, og overlevelse og gjenoppbygging står sentralt, samtidig som landet gjennomgår en rekke demokratiske reformer med målsetning om å bli et fullverdig EU-medlem. Sivilt samfunn står sterkt i Ukraina og spiller en nøkkelrolle langs disse utviklingssporene.  

- Nansen-programmet skal bidra til et velfungerende, demokratisk og trygt Ukraina.  Det er viktig for Norge å støtte opp under sivilsamfunnets bidrag til dette og nå øker Norge støtten ytterlige. Denne ordningen retter seg mot alle typer ukrainske organisasjoner, og vil særlig prioritere de som når målgrupper utenfor Kyiv, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Støtteperioden er fra 2024 til og med 2027 og det er i første omgang satt av 70 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen. Den bygger på Nansen-programmets prinsipper hvor hovedformålet er at Ukraina skal bestemme over egen framtid.

- Sivilsamfunnets rolle i Ukraina er spesiell, og deres sterke posisjon var sentral i Verdighetsrevolusjonen i 2014. Det sivile samfunnet er helt avgjørende i å støtte befolkningen i sin forsvarskamp, og vil være viktig for gjenoppbygging og landets utvikling i årene som kommer, sier direktør for avdeling for Nansen-programmet i Ukraina, Jorun Nossum.

Søknadskriterier

- Vi søker etter brede nettverksorganisasjoner eller konsortier som igjen kan jobbe med mindre organisasjoner som når ut også i områder og til grupper det er vanskelig å nå.  Søkerne må ha tidligere erfaring med videreformidling av mindre tilskudd til lokale ukrainske organisasjoner og kapasitetsbygging, sier Nossum.

Internasjonale, ukrainske, norske eller andre utenlandske nettverksorganisasjoner kan søke alene eller som en del av et konsortium. Lokale ukrainske organisasjoner, for eksempel ikke-statlige organisasjoner, interessegruppeorganisasjoner (som kvinneorganisasjoner), fagbevegelse, religiøse organisasjoner, uavhengige medieorganisasjoner, og lignende, kan være samarbeidspartnere.

Støtteordningen inkluderer ikke humanitær innsats, støtte til militæret, privat næringsliv eller FN-organisasjoner. Norsk støtte til dette dekkes over andre ordninger.

 

Publisert 19.04.2024
Sist oppdatert 19.04.2024