Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring fjerde kvartal 2020

Norads varslingsteam har i perioden 1.oktober-31. desember 2020 mottatt 15 varsler for utredning, hvorav det ble opprettet 7 nye varslingssaker.

I samme periode har varslingsteamet avsluttet åtte saker, hvorav syv med reaksjon. En av sakene med reaksjon gjaldt midler fra Klima- og miljødepartementet (KLD). Totalt tilbakebetalt i perioden er 2.410.930 norske kroner, hvorav 1.724.557 kr til Norad og 686.383 kr tilbake til prosjekt.

Prosjektet med reaksjon med midler delegert fra KLD er Environmental Investigation Agency (EIA), med lokal partner AIDESEP som ikke kunne gjøre rede for 226.575 kroner. Midlene ble betalt tilbake til EIAs program i Peru.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads varslingsteam.

Publisert 11.01.2021
Sist oppdatert 11.01.2021