Koronakrisen ble møtt med mer bistand

Internasjonal bistand økte i 2020 som følge av tiltak for å møte den globale koronapandemien, viser foreløpige tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Bistanden har aldri vært høyere.
- I begynnelsen av pandemien sa donorland at de ville jobbe for å opprettholde bistanden. Jeg er takknemlig og stolt over å kunne dele at det har de gjort – og vel så det, sa Susanna Moorehead, leder av OECDs utviklingskomité (DAC) da hun la frem de foreløpige tallene for offisiell utviklingssamarbeid (ODA) for DAC-medlemslandene tirsdag 13. april. 
 
Til sammen var bistanden på 161 milliarder amerikanske dollar, opp med 3,5 prosent, eller 8 milliarder, fra 2019. 
 
- Støtten til utviklingsland som sliter med helsemessige så vel som økonomiske ringvirkninger av pandemien, er trappet opp. Dette til tross at økonomien og samfunn i donorland også er rammet av pandemien, sa Moorehead.
 

Rekordhøy internasjonal bistand

Over halvparten av de 30 DAC-medlemslandene økte bistanden i 2020 sammenlignet med 2019. Også norsk bistand økte i fjor. Norge ga hele  39,5 milliarder kroner i bistand. Det tilsvarer 4,20 milliarder dollar. Bistanden for 2020 utgjør 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). 
 
 
OECD trekker frem Norge som et av landene med størst økning. Justert for inflasjon og valutasvingninger økte norsk bistand med 8,4 prosent fra 2019 til 2020. Veksten forklares blant annet av økt helsebistand. 
 
Andre land med en økning i 2020 var Ungarn (+35,8%), Sverige (+17,1%), Slovakia (+16,3%), Tyskland (+13,7%), Frankrike (+10,9%), Sveits (+8,8%). Finland (+8,1%), Island (+7,8%) og Canada (+7,7%).
 
Målt i milliarder dollar var USA det største giverlandet i 2020, etterfulgt av Tyskland, Storbritannia, Japan og Frankrike. Av de største giverlandene i absolutte tall er det imidlertid kun Tyskland og Storbritannia som når FN-målet om å gi 0,7 prosent av BNI. I tillegg nådde også Danmark, Luxemburg, Sverige og Norge målet. Norge har nådd FN-målet siden 1976.
 
- Internasjonal bistand steg i et år der andre store pengestrømmer fra handel, utenlandske direkteinvesteringer og pengeoverføringer, gikk ned på grunn av pandemien, stadfester Bård Vegar Solhjell. 

Norad inviterer til dypdykk i tallene 

Tirsdag 20. april offentliggjør Norad den komplette oversikten over norsk bistand i 2020. 

- Jeg gleder meg til å presentere statistikken, og gå i dybden i tallene. Vi ser nærmere på  bistanden til covid-19, og for første gang blir det mulig å se norsk bistand opp mot FNs bærekraftsmål, forteller Solhjell. 

Bistandsstatistikken er tilgjengelig på bistandsresultater.no fra tirsdag 20. april. Samme dag inviterer Norad til webinaret Tall som teller fra kl. 10-11, hvor Solhjell møter utviklingsminister Ulstein, klima- og miljøminister Rotevatn for diskusjoner om bistandsstatistikken. 
Publisert 13.04.2021
Sist oppdatert 13.04.2021