Beholder egenandel for sivilsamfunnsorganisasjoner

Innfører større fleksibilitet og premiering av høyere egenandel.
Det har vært et krav at organisasjoner som søker støtte til styrking av sivilt samfunn fra Norad, skal bidra med ti prosent egenandel. Nå har Utenriksdepartementet besluttet at kravet om ti prosent opprettholdes, men med noen endringer. Se endringene under. 

Beslutningen kommer etter at Norad i vår ledet en konsultasjonsprosess, hvor erfaringene med egenandelskravet ble gjennomgått.  Beslutningen gjelder Norads største ordning rettet mot sivilt samfunn, kap.post 170.70 Styrking av sivilt samfunn

- Egenandel forblir en viktig bærebjelke i bistanden via sivilt samfunn. Det er viktig for å vise at sivilsamfunnet ikke er en rent statlig aktør, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i Norad.
 
- Med ti prosent egenandel bidrar siviltsamfunnsorganisasjonene til sammen med over 200 millioner kroner til arbeidet de gjør. Det er i seg selv et viktig bidrag i arbeidet med blant annet sårbare grupper.

Egenandel videreføres


Med egenandel menes alle midler som ikke kommer fra den norske stat.
  • Kravet om minst ti prosent egenandel opprettholdes for norske organisasjoner og organisasjoner basert i land som er medlem av OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) som søker om å motta midler over kapittelpost 170.70.

  • Samtidig videreføres unntaket for krav om egenandel for informasjonsstøtte og demokratistøtte.

  • Paraplyorganisasjoner har fortsatt unntak for egenandel for sekretariatsfunksjoner.

  • For tilskuddsavtaler som flyttes fra en kapittelpost til 170.70, vil det legges opp til fleksible overgangsordninger.

- Egenandel er en viktig refleksjon av organisasjonenes eierskap og prioriteringer. Den viser også organisasjonenes evne til å mobilisere engasjement for sin utviklingsinnsats, sier Fone.

Endringer for egenandel

Det er også besluttet at organisasjoner som velger en høyere egenandel enn minimumskravet, vil premieres i kvalitetsvurderingen (RAM-vurderingen) av søknader til Norad. Det kan også bidra til økte midler gjennom norske myndigheter og dermed sikre en viss katalytisk effekt.
 
Den største endringen gjelder paraplyorganisasjoner. Her reduseres kravet til egenandel til fem prosent i de tilfellene hvor paraplyorganisasjonen overfører midler til medlemmene. Endringen gjelder avtaler som inngås fra 2020. Også her vil det telle positivt i søknadsprosesser om medlemsorganisasjonene velger en høyere egenandel enn minimumskravet på fem prosent.
 
Organisasjoner som mottar midler via en paraplyorganisasjon, vil ikke kunne søke Norad om midler til en individuell avtale uten å ha vært i dialog med Norad på forhånd.
 
En annen endring er at organisasjoner som går sammen om en felles søknad, kan søke om 100 prosent finansiering av koordineringskostnader. Dette gjelder kun tematisk begrensede utlysninger, og vil spesifiseres i utlysningstekst.

Nye utredninger

I forkant av 2021-budsjettet skal en mulig matching-ordning, der et gitt beløp fra en organisasjon «matcher» et beløp fra myndighetene, utredes.
 
Arbeidet vil sees i lys av UK Aid Match varslede gjennomgang. Norad vil gå i dialog med organisasjonene om utredningen. 
Publisert 18.06.2019
Sist oppdatert 18.06.2019