Bærekraftsmål 4: God utdanning
Norge har aktivt medvirket til utformingen og implementering av FNs bærekraftsmål, særlig bærekraftsmål nummer 4 om utdanning. Foto: Ken Opprann

Norsk innsats for global utdanning gir gode resultater

3,1 millioner barn fikk skolegang med norsk bistand hvert år mellom 2013 og 2016. Ny rapport viser resultater av Norges innsats på utdanning for utvikling.

Utdanning er viktig for å redusere fattigdom. Over 260 millioner barn og unge i verden går ikke på skole. Økende antall konflikter, naturkatastrofer og andre kriser er en viktig årsak til at flere barn ikke har skoletilbud.

Regjeringen vedtok i 2013 å doble den internasjonale bistanden til utdanning. Norsk utdanningsbistand har dermed økt fra 1,7 milliarder kroner i 2013 til 3,2 milliarder i 2016.

Norge har også tatt på seg en internasjonal pådriverrolle for å få andre givere og myndigheter i utviklingsland til å prioritere utdanning høyere.

Rapporten Rising to the challenge. Results of Norwegian education aid, 2013 – 2016, viser hvordan bistandspengene ble brukt og hva de har bidratt til å oppnå.

- Rapporten er viktig, ikke bare for å dokumentere resultater av norske investeringer, men også med tanke på å bidra til videre veivalg i norsk utdanningsbistand, sier Jon Lomøy, direktør i Norad.

Slik ble bistanden brukt

Rapporten viser at norsk utdanningsbistand i 2013-2016 har bidratt til at:

  • Over 3,1 millioner jenter og gutter fikk støtte til skolegang hvert år, hvorav 1,6 millioner barn befant seg i sårbare og konfliktrammede områder.
  • 11 millioner elever ble nådd med læremateriell, og over 8,5 millioner skolebøker ble delt ut.
  • 140.000 lærere fikk opplæring.
  • Flere enn 5400 klasserom ble bygget eller oppgradert i sårbare og konfliktrammede områder.
  • Norsk bistand til utdanning i kriser økte med 150 prosent fra 2015 til 2016.

Har satt global utdanning på dagsorden

Norge har aktivt medvirket til utformingen og implementering av FNs bærekraftsmål, særlig bærekraftsmål nummer 4 om utdanning.

Da G20-lederne møttes i Hamburg i juli 2017, kom finansiering av utdanning for første gang med i sluttdokumentet. Norge bidro til å få det til.

I 2014 innledet Norge et samarbeid med FNs spesialutsending for global utdanning, Gordon Brown, som leder Utdanningskommisjonen. Kommisjonen har lagt fram anbefalinger som skal gi alle barn og unge muligheter for skolegang og læring i løpet av én generasjon.

Norge har investert mye i Det globale partnerskapet for utdanning (GPE). De har også styrket FNs lederskap innen utdanning gjennom støtte til UNICEF og UNESCO.

En fjerdedel av norsk utdanningsbistand iverksettes gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, mange av dem norske. Rapporten dokumenterer resultater i land som mottar mye norsk utdanningsbistand, og innen særlig prioriterte tema som utdanning i konfliktrammede områder.  

- Mye er oppnådd, men det er likevel et stort behov for både mer global bistand og bedre fordeling, sier Lomøy.

Publisert 14.08.2017
Sist oppdatert 14.08.2017