Malawisk kvinne med store papirbunker i bakgrunnen
Mbongeni Chizonda jobber i Malawis helsedepartementet med å drifte helseinformasjonssystemet DHIS2. Hun er masterstudent ved Universitetet i Malawi, og får veiledning fra Universitetet i Oslo
Foto: Marte Lid

Offentlig sektor i kampen mot fattigdom

God forvaltning, skattesystemer og riktig bruk av kunnskap. Det er blant Norges sterkeste virkemidler for bistå utviklingsland.

Dette er én av flere konklusjoner i Norads resultatrapport Kunnskap mot fattigdom.

- Kapasitetsutvikling av offentlig sektor i utviklingsland er noe av det viktigste Norge kan bidra med i kampen for å utrydde verdens fattigdom innen 2030, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Utvikling av offentlig sektor har vært sentralt i norsk samarbeid med utviklingsland lenge. Årets resultatrapport gir 22 konkrete eksempler på resultater av denne innsatsen.

Norad trapper opp denne typen bistandsarbeid framover, blant annet gjennom etableringen av en kunnskapsbank som skal gjøre kunnskapsoverføring enda mer effektivt.

Skatt for utvikling

Offentlige inntekter er viktig for å oppnå bærekraftig utvikling. Økt skatteinngang opp til et visst nivå har i de fleste land vært forbundet med redusert korrupsjon og høyere økonomisk vekst.

- Utvikling av offentlig sektor handler blant annet om å bidra til lovverk og rettsvesen som står seg uansett hvem som vinner neste valg. Og om rettferdige skattesystemer og fungerende riksrevisjon, sier Lomøy.

Overføring av kunnskap fra norske skattemyndigheter har bidratt til positiv utvikling i land som Zambia og Tanzania.

Revolusjonert helseinformasjon i 40 land

- Norge har bistått land i å bygge systemer som gjør at de kan bruke inntektene til å tilby helsetjenester og utdanning til befolkningen, sier Lomøy.

Et dataverktøy utviklet av Universitetet i Oslo er et god eksempel på kunnskapsbistand som har gjort en stor forskjell.

Systemene gir informasjon om helsepersonellets innsats, om institusjonene er åpne, om det finnes medisiner i hyllene, om folk bruker helsetjenestene og om de blir friske.

Verktøyet utgjør nå ryggraden i helseinformasjonssystemene i 40 utviklingsland. Flere land ønsker å ta del i systemet.

Faglig samarbeid gir også nytte for Norge

- Utvikling av institusjoner bidrar til at staten i utviklingsland forvalter naturressursene til folkets beste. Norge har fått dette til med petroleum, fisk og vannkraft. Denne kompetansen deler vi med utviklingsland, sier Lomøy.

Norske fagmiljøer gir verdifulle bidrag i flere lands utviklingsprosesser. Men denne typen engasjement er også i Norges egen interesse.

- Faglige internasjonale samarbeid bidrar til kunnskap som er nyttig for norsk internasjonalt engasjement, sier Lomøy.

Publisert 11.12.2017
Sist oppdatert 11.12.2017