Marit Brandtzæg, Norads nye assisterende direktør til venstre, og direktør Jon Lomøy til høyre.
Foto: Gerd Stensby / Norad

Norad tar en mer aktiv rolle i fattigdomsbekjempelse

Norads oppgaver har blitt betydelig utvidet. Her er de fire mest vesentlige endringene Norad har gjennomgått den siste tiden.

Utenriksdepartementet overfører store satsingsområder til Norad. Flere av Norads ansatte går også inn i viktige styreverv.

Fra regjeringens utviklingsmelding kom det også nylig fram regjeringen vil opprette en kunnskapsbank for å styrke arbeidet med faglig bistand og at den legges til Norad

- Jeg er stolt over at Norad får nye og store oppgaver, men også litt spent, sier Norads direktør Jon Lomøy.

Direktøren peker spesielt på fire endringer som vil påvirke Norads fremtidige arbeid.

1. Overtar Norges storsatsing på helse og utdanning

Tidlig i 2017 besluttet Utenriksdepartementet at satsingen på utdanning og helse nå var moden for å overføres til Norad.

- Vi har fått store nye oppgaver, både på å forvalte disse tiltakene, og på å hjelpe departementene med å utforme politikken. I tillegg skal vi presentere satsingen utad, sier Lomøy.

Direktøren forteller at porteføljen for helsebistand er moden og konsentrert om noen få satsinger. Satsingen på utdanning er derimot under aktiv utvikling.

- Vi skal ha et intensivt arbeid med å følge opp utdanningskommisjonen som Gordon Brown ledet og som Norge støttet. Der jobber vi og departementet tett sammen. Det vil ha stor betydning for hvordan deler av den norske utdanningssatsingen skal utformes fremover, sier Lomøy.

Høyere tempo og krav til presisjon

Lomøy tror den største utfordringen med de nye endringene er å komme tettere inn på departementenes politiske arbeid.

- Det følger litt andre tidsfrister enn det vi er vant til, der ting går fort og haster, og det skal være kort og konsist. Det blir annerledes fra de faglige vurderingene vi er vant til å gi. Det blir ikke plass for alle nyansene, og da må en faktisk velge. Og så skal det treffe, sier Lomøy.

2. Ny assisterende direktør med øye for resultater

- Vi har et mye større forvaltningsoppdrag enn det Norad ble opprinnelig ble satt opp for. Derfor styrker vi forvaltningslinjen, sier Lomøy.

Som følge av mange nye oppgaver, har han tilsatt en ny assisterende direktør. Marit Brandtzæg besitter nå stillingen. Hun kommer fra en stilling som leder av Norads avdeling for metode og resultater.

- Det ligger mange spennende oppgaver i Norad nå. Jeg opplever at departementet viser stor tillit til både Norad og Norads direktør, sier Brandtzæg.

Erfaringen og engasjementet for resultater tar hun videre med seg til den nye stillingen.

- Jeg skal være en pådriver for bedre resultater i bistand. Samfunnsoppdraget vårt går jo nettopp ut på å levere resultater i den globale dugnaden for å utrydde fattigdom, sier Brandtzæg.

3. Norad går inn i sentrale styreverv

Flere Norad-ansatte, inkludert Norads direktør, har blitt engasjert i styreverv etter overtakelsen av utdannings- og helsesatsingen.

- Det er viktig å sitte i styrende organer for disse programmene, slik at vi sikrer at norske prioriteringer blir ivaretatt, sier Brandtzæg.

Lomøy har gått inn i styret for Det globale fondet. Der representerer han både Norge og givergruppen Norge er en del av, som inkluderer USA, Frankrike og Storbritannia.

Fagdirektør i utdanningsseksjonen, Olav Seim, går inn i Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Norads avdelingsdirektør for helse og utdanning, Paul Fife, går inn i styret for Den globale finansieringsordningen for helse (GFF).

4. Et mer utadrettet Norad

- Vi har i det siste jobbet med å være mer utadvendte og engasjere oss mer i bistandsdebatten, forteller Lomøy.

Norad opprettet debattarenaen Norad Policy Forum i 2016, og har brukt resultatrapporten og Norad-konferansen aktivt for å kommunisere ut egne budskap.

- Vi er Norges største kompetansemiljø på internasjonale utviklingsspørsmål. Vi har ikke alltid vært like flinke til å fortelle verden at vi faktisk er det. Vi tar hele spennvidden fra de store diskusjonene fra hvor de resterende absolutt fattige i verden er, til hvordan vi skal reagere hvis vi oppdager misbruk av norske bistandsmidler, som varslingsteamet vårt gjør, sier Lomøy.

Publisert 28.04.2017
Sist oppdatert 28.04.2017