Se Norad Policy Forum: Å nå de fattigste fra 10. mai 2016
Dessverre er lyden falt ut av opptaket de første 25 minuttene. Derfor er det nå ikke mulig å høre hva direktør Jon Lomøy i Norad og statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartmentet sier innledningsvis. Vi kommer til å legge ut nytt opptak med lyd så snart som mulig.

Se Norad Policy Forum

Tirsdag 10. mai inviterte Norad til det første Norad Policy Forum i nye lokaler. Tema for det første møtet var den «siste milliarden» mennesker som lever i ekstrem fattigdom.

Selv om andelen er halvert siden 1990, lever fortsatt om lag 900 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Dette innebærer at de ikke får dekket grunnleggende behov som mat, klær, hus, tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester.

Mange rammes også av ulike former for ekskludering og diskriminering. Å nå fram til de fattigste er en av de store utfordringene for utviklingssamarbeidet framover.

Til Norad kom blant andre Homi Kharas, tidl. sekretariatsleder for FNs post-2015 høynivåpanel, Sipho Moyo, stabssjef i Afrikabanken og Judith Randel, grunnlegger av Development Initiatives. Hennes Kongelige Høyhet kronprinsesse Mette-Marit deltok også. 

Ny debattarena

Med Norad Policy Forum inviterer Norad til nytenking om fremtidens utviklingssamarbeid. Initiativtaker er Norads direktør Jon Lomøy. 

- Norad Policy Forum skal være en utadrettet kunnskaps- og debattarena. Vi skal dekke både overordnede og dagsaktuelle problemstillinger innen bistand og utviklingspolitikk, sier Lomøy. 

Formålet er å bringe oppdatert kunnskap, stemmer, perspektiver og nye tanker inn i en norsk debatt.

Publisert 10.05.2016
Sist oppdatert 10.05.2016