Norads statistikkverktøy gir innblikk i hva som tidligere har gått til flyktningtiltak i Norge under bistandsbudsjettet.

Verdt å vite om flyktningtiltak i Norge

Slik finner du historiske data. Derfor regnes det som bistand.

Det var i utgangspunktet beregnet 11.000 årlige asylankomster til Norge i 2015 og 2016. Nå er dette tallet beregnet til å ligge på mellom 30.000 og 50.000.

En del av flyktningtiltakene i Norge blir rapportert som bistand. De inngår derfor i det norske bistandsbudsjettet.

Mer til flyktninger

Norge brukte 1,76 milliarder kroner av bistandsbudsjettet på innenlands flyktningtiltak i 2014. Tilsvarende tall for 2015 kommer i april 2016.

Regjeringen har foreslått å øke utgiften til 7,3 milliarder kroner neste år. Innenlands flyktningtiltak kan dermed utgjøre om lag 21 prosent av det norske bistandsbudsjettet i 2016.

Disse tallene forutsetter vedtak i Stortinget.

Derfor er det bistand

For at et tiltak skal regnes som bistand, må det følge internasjonale retningslinjer for offisiell utviklingsbistand (ODA). Retningslinjene er fastsatt av OECDs utviklingskomité (DAC).

Støtte til livsopphold av flyktninger i giverland kan regnes som bistand. Det gjelder kun de første 12 månedene av oppholdet. Disse utgiftene har ikke blitt registrert geografisk de siste årene.

Frivillig gjenbosetting av flyktninger i et utviklingsland kan også regnes som bistand. I disse tilfellene blir støtten registrert under returland (hjemland).

Bruk statistikkverktøyet

Det er mulig å bruke Norads statistikkportal Norsk bistand i tall for å hente inn historiske data om flyktningtiltak i Norge.

Under Velg sektor, velg Kostnader i Norge og uspesifisert i det øverste feltet. Deretter Flyktninger i Norge i feltet under.

En landfordelt oversikt vil komme fram. De fleste av midlene er ikke landfordelte, og er dermed ikke synlige på kartet. I tabellen under kartet er disse midlene synlige under feltet «Ikke geografisk fordelt».

Under Periode er det mulig å velge ønsket tidsperiode, for eksempel 2009-2014.Velg deretter Historisk Utvikling i raden like over kart-bildet. Nå ser du hvor mye bistand som har gått til flyktninger i Norge over bistandsbudsjettet fra 2009 til 2014.

Det er mulig å laste ned en tabell som inneholder disse tallene. Trykk på Last ned datagrunnlag. Knappen finnes under grafen til høyre.

Publisert 16.11.2015
Sist oppdatert 18.11.2015