FNs generalsekretær Ban Ki-moon og statsminister Erna Solberg under Oslo Summit on Education for Development
FNs generalsekretær Ban Ki-moon var blant deltakerne på Oslo Summit on Education for Development. Her møter han pressen sammen med statsminister Erna Solberg.
Foto: Norway MFA/Espen Røst

Stor støtte til utdanning

Mer penger, nye partnerskap  og en fornyet forpliktelse til å oppfylle retten til utdanning for alle er det foreløpige resultatet fra Oslo Summit on Education for Development.

Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen ved å si at 2015 er et avgjørende år for utdanning.

Rett før toppmøtet i Oslo lanserte Unesco nye tall som viser at antallet barn som ikke går på skolen, har gått opp fra 58 millioner til 59 millioner. Fra 2010 til 2013 har antallet barn som ikke går på skole, økt med 2,4 millioner barn.

24 millioner av de 59 millionene som ikke går på skole, vil trolig aldri en gang begynne på skole om trenden fortsetter, viser de nye tallene fra Unesco.

- Jeg håper toppmøtet om utdanning i Oslo har klart å sparke i gang en positiv trend som vil føre til en nedgang i antall barn som ikke går på skolen, og en økning i antall barn som lærer, sier Gerd-Hanne Fosen som leder utdanningsseksjonen i Norad.

- Det er stor enighet om at god utdanning for alle er en god investering. På sikt vil det koste mer å la være. Dette er budskapet vi må sørge for å bringe videre til finansiering for utvikling-møtet i Addis Abeba som starter neste uke.

Ny kommisjon lansert

Under konferansen lanserte Norges statsminister en ny høynivåkommisjon for finansiering av utdanning. Kommisjonen skal bidra til økt investering for å sikre utdanning av god kvalitet for alle.

Målet med kommisjonen er å sette en kurs for hvordan ytterligere, og innovativ, finansiering kan bidra til å nå utdanningsmål frem mot 2030.

- Vi trenger mer midler og bedre kvalitet i utdanningen. Vi må ta i bruk ny teknologi og samarbeid med privat sektor. Høynivåkommisjonen skal ta tak i disse utfordringene og komme med anbefalinger til hvordan vi kan løse dette, sier Solberg.

Hun er initiativtaker til kommisjonen, sammen med Indonesias president Jokodo Widodo, president Peter Mutharika i Malawi, president Michelle Bachelet i Chile og og generaldirektør i Unesco, Irina Bokova. FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, skal lede kommisjonen. Kommisjonens første møte blir under FNs generalforsamling i september.

Støtte til Unicef og lærere

Under konferansen inngikk utenriksminister Børge Brende en ny avtale med Unicef. Norge skal bidra med 1,16 milliarder norsk kroner til utdanning over to år. Den norske støtten skal særlig rettes mot at jenter og de mest sårbare gruppene får et tilbud om utdanning.

Norge er én av de største giverne til Unicef globalt. På fire år har Norge bidratt med 75 prosent av midlene til Unicefs tematiske fond på utdanning. I 2014 støttet Unicef utdanningssektoren i 144 land i verden.

Norge vil også støtte et nytt nettverk på kvalitet og lærere. Målet er å hjelpe samarbeidsland få på plass et system hvor kvalifiserte, utdannede og motiverte lærere, er tilgjengelig for alle elever. Nettverket bygger på Unescos Teacher Task Force.

- Forskning viser at viktigste faktor for kvalitet i utdanning er læreren. Det er veldig spennende med en anerkjennelse av betydningen av lærerne, sier Fosen.

Utdanning i krise og konflikt

Fattigdom er den største årsaken til at barn ikke går på skole. Krig og konflikt er også en medvirkende årsak. Syria er et grelt eksempel på det siste. I 2000 begynte alle barn i barneskolealder i landet på skole. Etter hvert som borgerkrigen utviklet seg, økte antallet barn som ikke går på skole i løpet av kort tid, fra 0,3 million er i 2012 til 1,8 millioner på slutten av 2013, viser nye tall fra Unesco.

I mai 2015 var det registrert 1,2 millioner syriske flyktninger i nabolandet Libanon. Tall fra Unesco viser at anslagsvis 90 prosent av de syriske flyktningbarna i barne- og ungdomsskole alder i Libanon ikke var registrert som elever på skoler i 2013.

Tross begrensede ressurser, er det i dag rundt 106,000 syriske flyktningbarn i de offentlige skolene i Libanon, ifølge utenriksminister Børge Brende.

I forbindelse med utdanningskonferansen i Oslo, hvor også Libanons utdanningsminister deltok, ga Norge ytterligere 75 million kroner for å sikre utdanning til flyktninger i Libanon. Totalt bidrar Norge med 120 millioner kroner til dette formålet, mens den totale norske humanitære støtten til sivile rammet av Syria-konflikten er 1,25 milliarder kroner i 2015.

Stor internasjonal deltakelse

På konferansen deltok blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Nobel fredsprisvinner Malala Yousafzai, Rwandas president Paul Kagame, lederne av UNICEF og UNFPA, FNs høykommissær for flyktninger, menneskerettighetsaktivist Graça Machel, statsministrene fra Pakistan, Haiti og Niger, samt utdanningsministre fra en rekke land.

Spesielt stor oppmerksomhet fikk Malala Yousafzai, som uttalte at hun deltok på konferansen for blant andre de 16 millioner jenter som ikke går på skolen i dag.

Utdanning til jenter var et av fire temaer på konferansen. Selv om det har vært en stor fremgang i antall jenter som begynner på barneskole, klarer altfor få å komme seg videre til ungdomsskole og siden videregående skole.

Å investere i jenters utdanning fremmer for eksempel helse og velferd. Dersom alle jenter fullførte videregående skole ville andelen barn som dør under fem år falt med 49 prosent.

Innsatsen fortsetter

Avslutningsvis under toppmøtet sa utenriksminister Børge Brende at arbeidet bare så vidt har startet, og at det fortsetter helt til de 59 millionene av barn som i dag ikke går på skole, får utdanning.

- Ifølge utenriksminister Brende skal vi bruke 24/7 det neste året for å sette løftene fra dette toppmøtet ut i livet. Det gleder vi i Norad oss til å være med på, sier Gerd-Hanne Fosen i Norads utdanningsseksjon.

Publisert 07.07.2015
Sist oppdatert 07.07.2015