Bistand til helse og utdanning nytter

Aldri før har verden sett så stor framgang innen helse og utdanning på så kort tid som på de siste 25 årene. Årets resultatrapport fra Norad gir et innblikk i noen av resultatene norsk bistand har bidratt til
Fra Central Hospital i hovedstaden Lilongwe.
Mor og barn er på Central Hospital i Malawis hovedstad Lilongwe.
Foto: Ken Opprann

- Det er veldig viktig at vi får god kunnskap om resultatene av bistanden, slik at vi kan gjøre mer av det som gir resultater og stoppe det som ikke gir resultater. Norads årlige resultatrapport er en nyttig rapport som bidrar til åpenhet og debatt rundt bistand, og det ønsker jeg velkommen, sier utenriksminister Børge Brende.

Villa Kulild
Norads direktør Villa Kulild legger frem Norads resultatrapport 2013 under Norad-konferansen.

Verdens beste nyhet

Å gi bistand til helse og utdanning er å investere i menneskers liv og lands vekst. Det gir økonomisk vekst, bedre livskvalitet og mer frihet til å velge egen fremtid.

- Fremgangen på tusenårsmålene er verdens beste nyhet. Målet om halvering av fattigdom er oppfylt før tiden. I utviklingsland begynner nå ni av ti barn på skole, jenters skoledeltakelse har økt betydelig, hiv-epidemien er snudd og barnedødeligheten i Afrika er halvert. Dette er resultater som utviklingssamarbeid har bidratt betydelig til, sier Norads direktør Villa Kulild.

Landene står selv for det meste av endringene, og bistand er bare ett av flere virkemidler. Det norske bidraget har vært en kombinasjon av politisk lederskap, penger, innovasjon og kunnskap.

Eksemplene i Norads resultatrapport beskriver resultater av 27 tiltak i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I alle eksemplene er lærdommer for videre innsats beskrevet.

- Det er viktig å lære av det som virker, og ikke minst av det som ikke virker. Norads hovedoppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig. Denne rapporten er et viktig bidrag inn i dette arbeidet, sier Kulild.

Resultatrapporten 2013 – resultater av bistand til helse og utdanning

  • Resultatrapporten er den 7. i rekken, og lages for å rapportere om resultater av norsk bistand.
  • Rapporten inneholder 15 resultateksempler om utdanning og 12 om helse. Til sammen gir dette et innblikk resultater av norsk bistand på disse feltene
  • Det finnes totalt 180 eksempler med resultater av norsk bistand i Norads resultatportal på  www.norad.no/resultater
  • Bistandsbudsjettet for 2013 er på 30,2 milliarder kroner. God kunnskap om resultatene vi oppnår med de norske bistandsmidlene er nødvendig for at vi skal gjøre mer av det som virker og avslutte det som ikke har ønsket effekt
  • En av Norads fem hovedoppgaver er å kommunisere resultater av norsk bistand

Mye gjenstår

Selv om mye er oppnådd for å bedre helse- og utdanningssituasjonen for mennesker verden over, er jobben ikke gjort.

- Verdens verste nyhet er at ikke alle tusenårsmålene nås, og at noen av fremgangene ikke er tilstrekkelige. Av verdens ungdommer kan 123 millioner ikke lese og skrive. Det er beregnet at 34 millioner av de barna som begynte på skolen i 2011, kommer til å slutte uten å fullføre. Fortsatt dør mange kvinner i barsel fordi de mangler kvalifisert fødselshjelp. Hver dag dør alt for mange nyfødte som kunne vært reddet med enkle midler, sier Kulild.

Utfordringene fremover er å få verdenssamfunnet til å jobbe for å gi alle barn i verden tilgang til en god skole, for at færre mødre og barn skal dø av årsaker vi kan gjøre noe med, og å gi ungdom mulighet til å få en utdanning slik at de kan drive utviklingen videre fram i sine hjemland.

- Aldri har den fattige delen av verden hatt en mer positiv utvikling enn de siste tre tiårene, og med riktig og smart bistand så kan vi bidra til at denne utviklingen fortsetter, sier utenriksminister Brende.

Publisert 10.12.2013
Sist oppdatert 16.02.2015