Norsk fiskeribistand inn på ti på topp-liste

EAF Nansenprogrammet, som gjennomføres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), er lansert som en av FAOs suksesshistorier.
Båt. EAF Nansen program.
Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” er sentralt i EAF Nansenprogrammet for innhenting av data som grunnlag for forvaltning av fiskeressurser. Norad eier fartøyet, og har forvaltningsansvar for det.

FAO har nettopp offentliggjort en liste over sine ti mest vellykkete bistandsprosjekt. Kriteriene for å bli en «FAO Success Story» er at prosjektet ha hatt positiv, målbar effekt både lokalt og regionalt. I tillegg blir det lagt vekt på bærekraft, kompetansestyrking og overføringsverdi.

Størst i norsk fiskeribistand

EAF Nansenprogrammet («Ecosystem approach to fisheries management») er nåværende fase av et fiskeribistandsprogram FAO og Norge har samarbeidet om i snart 40 år. Dette programmet er det største enkelttiltaket i norsk fiskeribistand, hvor man i årenes løp har bistått over 60 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika med kartlegging, overvåking og forvaltning av fiskeressurser, opplæring/utdanning samt kapasitetsbygging av forvaltningsinstitusjoner.

Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” er sentralt i EAF Nansenprogrammet for innhenting av data som grunnlag for forvaltning av fiskeressurser. Havforskningsinstituttet i Norge er ansvarlig for driften av forskningsfartøyet og den vitenskapelige delen av programmet, som inkluderer feltarbeid, vedlikehold av database, rådgivning og opplæring. Norad eier fartøyet og har forvaltningsansvaret på norsk side.

Norge bidro i perioden 2006-2011 med 222 millioner kroner til EAF Nansenprogrammet.

Publisert 20.06.2012
Sist oppdatert 16.02.2015