Se videospiller nederst på siden for å se hele webinaret i opptak.

Hvordan gjøre lønnsomme investeringer i utviklingsland?

Mulighetene er enorme, så hvorfor er de i stor grad uutnyttet? Bistand mot 2030 deler anbefalinger som kan få fart på lønnsomme investeringer til utviklingsland - og samtidig bidra til det grønne skiftet og oppnåelse av bærekraftsmålene.
14 jan. 2022

9:00 - 10:00

Legg til i kalender (ics)

norad.no / Facebook

Digitalt

Se videospiller nederst på siden for å se hele webinaret i opptak.

Verden er avhengig av å mobilisere privat kapital til utviklingsland – i stor skala – for å nå bærekraftsmålene. Bistanden alene er milevis fra å kunne finansiere dette investeringsgapet. Koordinering mellom bistandens virkemidler og kommersielle kapitalkilder derimot kan skape vinn-vinn-situasjoner som gjør det attraktivt for institusjonelle investorer – også i Norge – å investere i utviklingsland.

Norad inviterer til lansering av fjerde rapport i serien «Bistand mot 2030», som denne gangen ser på ulike modeller der bistandsmidler og privat kapital virker sammen.

Videre deler rapporten anbefalinger om tiltak og programmer som bidrar til mobilisering av privat kapital i stor skala, og bidrar til det grønne skiftet og oppnåelse av bærekraftsmålene.

For å diskutere rapporten, lønnsomme investeringer, risiko og samfinansiering, har vi invitert:

  • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Mavis Owusi-Gyamfi, direktør for African Center for Economic Transformation, Ghana
  • Tellef Thorleifsson, direktør i Norfund
  • Idar Kreutzer, direktør i Finans Norge
  • Bård Vegar Solhjell, Norad-direktør

Rapportforfatter Paul Wade fra Norad presenterer rapporten. Kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas er møteleder.

Dette eventet strømmes direkte i Norads kanaler. Opptak i etterkant er tilgjengelig samme sted.

Se lanseringen
Se opptak fra webinaret som ble sendt direkte fredag 14. januar fra kl. 09.