Uganda: Internasjonal bistand - og et ferskt valgresultat

Evalueringsavdelingen i Norad presenterer lærdommer fra evalueringsfunn om den internasjonale bistandsinnsatsen i Uganda. Webinaret kommer selvsagt ikke utenom det nylig gjennomførte presidentvalget i landet.

14. januar i år ble sittende president Yoweri Museveni gjenvalgt etter en valgkamp preget av omfattende vold, og i et valg motstanderne hevder var preget av omfattende valgfusk. Museveni tar nå fatt på sin sjette presidentperiode. Situasjonen i landet er preget av vedvarende og utstrakt fattigdom, en vanskelig situasjon for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) og svært begrenset handlingsrom for sivilsamfunnsaktører.

Lærdommer fra Uganda

Evalueringsavdelingen i Norad lanserte nylig en egen Country Evaluation Brief for Uganda. Denne rapporten systematiserer funn fra eksisterende evalueringer om den internasjonale bistandsinnsatsen i landet.

Hovedfunnene for bistandsinnsatsen i Uganda er følgende:

  • Utenlandske sivilsamfunnsaktører har bidratt til å styrke kapasiteten i lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. De har også bidratt til å etablere plattformer for dialog og handling, men har i liten grad utviklet operasjonelle planer for å styrke sivilt samfunn i vid forstand.
  • Det gjenstår store utfordringer med å skape positiv endring for et hardt presset sivilsamfunn i Uganda og fremme rettigheter på LHBT-området.
  • Overgang fra budsjettstøtte til økt bruk av prosjektstøtte og kurvfinansiering fra 2012 har ført til svekket giverharmonisering.

Les rapporten: Country Evaluation Brief - Uganda

Disse kommer til webinaret

Til webinaret kommer Pernille Sørensen fra Particip GmbH, som har forfattet rapporten på oppdrag av evalueringsavdelingen. vil presentere hovedfunn fra rapporten. Zenia Chrysostomidis, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og tidligere ministerråd ved ambassaden i Kampala, og seniorrådgiver Monica Kirya fra U4 Anti-Corruption Centre ved Chr. Michelsens Institutt deltar også.

De drøfter temaer som den norske støtten til Uganda, utfordringene landet står overfor i etterkant av det omstridte valget 14. januar 2021 og hvordan Norges samarbeid med og støtte til landet, kan bli mest mulig effektivt fremover.

Opptak fra webinaret

Opptak fra webinaret
Dette webinaret ble direktesendt torsdag 04. februar fra kl. 10.00. Se webinaret igjen her når du vil.

Country Evaluation Brief (CEB)

Siden 2016 har evalueringsavdelingen i Norad produsert rapporter som systematiserer allerede eksisterende evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Norges partnerland.

Hensikten med rapportserien Country Evaluation Briefs (CEB) er å presentere systematisk innsamlet kunnskap om den samlede internasjonale bistandsinnsatsen på en lett tilgjengelig måte.

Hver CEB bygger på funn fra evalueringer utført av ulike institusjoner som bilaterale og multilatererale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper. Overordnede evalueringer med fokus på langsiktig, strategisk innsats og programstøtte prioriteres fremfor evalueringer av mer kortsiktig prosjektstøtte.

Rapportene er produsert av Chr. Michelsen Institute (CMI) (de første seks) og Particip GmbH (resten, hvorav seks i samarbeid med Menon Economics).
Det produseres også et evalueringsportrett til hver rapport. Dette består av korte sammendrag av underliggende evalueringsrapporter samt lenker til disse.