Small shop in Myanmar
Norges ambassadør gir en oppdatering om den politiske situasjonen i Myanmar på landmøtet.
Foto: Ken Opprann

Landmøte: Myanmar

Ambassadør Hilde Solbakken stiller til digitalt landmøte mandag 23. august.

Dette er en mulighet for norske organisasjoner som jobber i Myanmar og andre interesserte til å møte Norges ambassadør og andre aktører som jobber der. 

Dette møtet avholdes på engelsk. Information in English will follow.

Ambassadør Hilde Solbakken gir en oppdatering om den politiske situasjonen i landet og generelle utviklingstrekk. Norad deler også informasjon om koordineringsmekanismer og annet som norske aktører bør kjenne til.

Aye Chan Naing, Executive Director/Chief Editor, Democratic Voice of Burma og Paul Donowitz fra Global Witness deltar også. 

Landmøtene er uformelle anledninger til å dele kunnskap, erfaring og synspunkter om hva som bidrar til god utvikling – og hvilke utfordringer vi bør oppmerksomme på – i de respektive landene.

Møtene er åpne for alle interesserte, og det blir anledning til å stille spørsmål underveis. Opptak blir ikke gjort tilgjengelig i etterkant. Meld deg derfor på i tide, og husk å sette av tid i kalenderen.

Vel møtt!

Information in English

Norad’s country meetings are an opportunity to share knowledge, lessons learned and views on what contributes to good development - and what challenges we should be aware of - in the respective countries.

On Tuesday, 24 August, Norad is hosting a meeting with Norway’s ambassador to Myanmar, Ambassador Hilde Solbakken.

This is an opportunity for Norwegian organisations working in Myanmar and other interested parties to meet Norway's ambassador and other actors working there. This meeting is hosted in English.

Ambassador Hilde Solbakken provides an update on the political situation in the country and general developments. Norad also shares information on coordination mechanisms and equivalent Norwegian stakeholders should be aware of.

Aye Chan Naing, Executive Director/Chief Editor, Democratic Voice of Burma and a representative from Global Witness will also give short presentations. 

The meetings are informal and open to all interested parties. There will be an opportunity to ask questions along the way. Recordings will not be made available afterwards. Therefore, sign up on time, and remember to add the event to your calendar. Use the registration form to sign up to this meeting.

Welcome!