Skolebarn får undervisning utendør i DR Kongo
Norges ambassadør gir en oppdatering om den politiske situasjonen i DR Kongo på landmøtet.
Foto: Jan Speed/Bistandsaktuelt

Landmøte: DR Kongo

Ambassadør Jon-Åge Øyslebø stiller til digitalt landmøte mandag 30. august.

Dette er en mulighet for norske organisasjoner som jobber Den demokratiske republikken Kongo og andre interesserte til å møte Norges ambassadør og andre aktører som jobber der.

Ambassadør Jon-Åge Øyslebø gir en oppdatering om den politiske situasjonen i landet og generelle utviklingstrekk. Norad deler også informasjon om koordineringsmekanismer og annet som norske aktører bør kjenne til.

Representanter for Scatec Solar og Caritas presenterer deres arbeid i landet.

Dette møtet avholdes på norsk. 

Landmøtene er uformelle anledninger til å dele kunnskap, erfaring og synspunkter om hva som bidrar til god utvikling – og hvilke utfordringer vi bør oppmerksomme på – i de respektive landene.

Møtene er åpne for alle interesserte, og det blir anledning til å stille spørsmål underveis. Opptak blir ikke gjort tilgjengelig i etterkant. Meld deg derfor på i tide, og husk å sette av tid i kalenderen.

Vel møtt!