Lærdommer fra internasjonal bistand til Colombia

Evalueringsavdelingen lanserer ny Country Evaluation Brief for Colombia.

Colombia er i økonomisk forstand et mellominntektsland, men den væpnede konflikten i landet har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Det meste av internasjonal bistand til Colombia er knyttet til fredsprosessen i landet. I 2016 ble det vedtatt en fredsavtale mellom regjeringen og FARC-geriljaen.

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår, og Colombia er et partnerland for norsk bistand.

Se tidligere evaluering av det norske fredsarbeidet her: A Trusted Facilitator: An Evaluation of Norwegian Engagement in the Peace Process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016

Nå lanserer evalueringsavdelingen i Norad en rapport som systematiserer funn fra eksisterende evalueringer, såkalt Country Evaluation Brief, for Colombia. Rapporten er sammenfattet av konsulentselskapet Particip GmbH.

Blant hovedfunnene om den internasjonale bistandsinnsatsen i Colombia er følgende:

  • Graden av colombiansk eierskap til utviklingsstøtten bestemte i stor grad hvorvidt denne lyktes og ga resultater.

  • På samme måte lyktes humanitærbistanden til landet bedre der den var tilpasset lokale forhold og ble gitt i nært samarbeid med internt fordrevne og lokalbefolkningen for øvrig, enn humanitærstøtte som i mindre grad tok hensyn til den lokale konteksten.

  • Kvinners rettigheter og likestilling var et tverrgående hensyn i de fleste programmer og prosjekter. Likevel var få av disse i stand til å endre fasttømrede kjønnsbaserte ulikheter. De programmene som lyktes, utfordret den dominerende kulturen ved å engasjere nye «påvirkere», ikke minst menn, i arbeidet mot kjønnsbasert ulikhet.

    Kirsten Sandberg Natvig fra Particip har skrevet rapporten, og presenterer denne innledningsvis.
  • Underdirektør Anne Heidi Kvalsøren i Utenriksdepartementets Seksjon for Latin-Amerika og Karibia og generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg fra Caritas kommenterer funnene.

Avslutningsvis diskuterer Kvalsøren og professor Jemima Garcia-Godos fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo norsk støtte til Colombia og utfordringene landet står overfor.

Ordstyrer er Eva Bratholm fra Norad. Webinaret vil foregå på norsk.

Webinar: Lærdommer fra internasjonal bistand til Colombia
I dette webinaret fra 24. november 2020 diskuteres lærdommer fra internasjonal bistand til Colombia. Bakgrunnen er en rapport fra evalueringsavdelingen i Norad som systematiserer funn fra eksisterende evalueringer, såkalt Country Evaluation Brief, for Colombia. Rapporten er sammenfattet av konsulentselskapet Particip GmbH.