Ghana: Fra fattig bistandsmottaker til mellominntektsland

Evalueringsavdelingen i Norad samler internasjonale evalueringsfunn om Ghanas utvikling. Hvor går veien videre? Norges ambassadør deltar direkte fra Accra.
1 des. 2020

14:00 - 14:45

Legg til i kalender (ics)

Webinar

Fornavn*:
Etternavn*:
Organisasjon:
E-post*:
Ja, jeg samtykker til Norads vilkår og personvernregler (norad.no/personvern), slik at Norad kan sende meg informasjon om arrangementet på e-post.*
Jeg ønsker å abonnere på evalueringsavdelingens nyhetsbrev (norad.no/evalnews)
* obligatorisk

Ghana har gått fra å være et fattig bistandsland til et mellominntektsland som ikke lenger kvalifiserer til å motta offentlig utviklingsbistand (ODA).

Nå lanserer evalueringsavdelingen i Norad en Country Evaluation Brief (CEB) om landet. Denne samler kunnskap fra evalueringer om internasjonal bistandsinnsats i Ghana. Rapporten er sammenstilt av konsulentselskapetParticip GmbH.

Hovedfunnene fra evalueringene viser at;

  • budsjettstøtten som tidligere ble gitt til landet, styrket myndighetenes evne til å implementere utviklingsprogrammer.
  • I tillegg bidro budsjettstøtte til å styrke politikkutforming, offentlige institusjoner og samarbeid på tvers av sektorer.
  • Til tross for overgangen til mellominntektsland har det vist seg vanskelig å øke nasjonal ressursmobilisering.
  • Landet har ennå ikke fått på plass noen plan for gjennomføring av bærekraftsmålene.

Evalueringsavdelingen inviterer til samtale mellom ambassadør Gunnar Andreas Holm, som deltar fra Accra, og seniorforsker Inge Amundsen fra Chr. Michelsens Institutt. De kommenterer rapporten og drøfter norsk støtte til Ghana og utfordringene landet står overfor.

Mavis MacCarthy fra Particip GmbHM har forfattet rapporten og innleder på engelsk om rapportens hovedfunn.

Eva Bratholm er ordstyrer. Webinaret avholdes på norsk.