BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20201201T140000 DTEND:20201201T144500 DTSTAMP:20240723T231108 LOCATION:Webinar, X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Ghana har gått fra å være et fattig bistandsland til et mellominntektsland, der tradisjonell bistand (ODA) spiller en stadig mindre rolle.

Nå lanserer evalueringsavdelingen i Norad en Country Evaluation Brief (CEB) om landet. Denne samler kunnskap fra evalueringer om internasjonal bistandsinnsats i Ghana. Rapporten er sammenstilt av konsulentselskapetParticip GmbH.

Hovedfunnene fra evalueringene viser at;

Evalueringsavdelingen inviterer til samtale mellom ambassadør Gunnar Andreas Holm, som deltar fra Accra, og seniorforsker Inge Amundsen fra Chr. Michelsens Institutt. De kommenterer rapporten og drøfter norsk støtte til Ghana og utfordringene landet står overfor.

Mavis MacCarthy fra Particip GmbHM har forfattet rapporten og innleder på engelsk om rapportens hovedfunn.

Eva Bratholm er ordstyrer. Webinaret avholdes på norsk.

Ghana: Fra fattig bistandsmottaker til mellominntektsland

SUMMARY:Ghana: Fra fattig bistandsmottaker til mellominntektsland END:VEVENT END:VCALENDAR