Informasjonsmøte om ny utlysning

Norad inviterer: Informasjonsmøte om utlysningen for støtte til styrking av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
30 apr. 2019

7:00 - 8:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), Agenda 2030, Bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates.

Som del av denne styrkede innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne, har Norad utlyst inntil 100 millioner kroner årlig fra og med 2019 til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid på dette feltet. Midlene kommer i tillegg til eksisterende tiltak.

Organisasjoner som vurderer å søke på utlysningen kan komme med spørsmål om ordningen og prosessen.

Utlysningen finner du i Tilskuddsportalen