BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190430T070000 DTEND:20190430T080000 DTSTAMP:20230926T222736 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen vil rette særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), Agenda 2030, Bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates.

Som del av denne styrkede innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne, har Norad utlyst inntil 100 millioner kroner årlig fra og med 2019 til sivilsamfunnsorganisasjoners arbeid på dette feltet. Midlene kommer i tillegg til eksisterende tiltak.

Organisasjoner som vurderer å søke på utlysningen kan komme med spørsmål om ordningen og prosessen.

Utlysningen finner du i Tilskuddsportalen

 

Informasjonsmøte om ny utlysning - sivilt samfunn

SUMMARY:Informasjonsmøte om ny utlysning - sivilt samfunn END:VEVENT END:VCALENDAR