Idealer og realiteter i øremerket multilateral bistand

En ny evaluering tar for seg norsk støtte til felles FN-fond og fond i Verdensbanken.
20 sep. 2019

9:30 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalbiblioteket

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Veibeskrivelse (google)

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til frokostseminar når evalueringen Evaluation of Norway's Multilateral Partnerships Portfolio - the World bank and UNDP legges frem. 

Mer enn halvparten av norske bistandsmidler kanaliseres i dag via multilaterale samarbeidspartnere, hvor Verdensbanken og FN-systemet er våre viktigste partnere. Evalueringen er høyaktuell i lys av at regjeringen nylig har lagt fram en stortingsmelding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid, hvor det settes mål om å effektivisere bruken av fond som bistandskanal.

Evalueringsrapporten gir et faktagrunnlag for det videre arbeidet, og ser nærmere på Norges motivasjon for å delta i multilaterale partnerskap, om partnerskapene leverer etter våre forventninger, hva de reelle kostnadene er og hvem som står til ansvar for fond og resultater.

Evalueringen presenteres av seniorrådgiver Balbir Singh i evalueringsavdelingen, som har vært teamleder. Deretter følger en paneldiskusjon med representanter for Multi Partner Trust Fund i UNDP (Henriette Keijzers, MPTF) og Verdensbanken (TBC), og fra det internasjonale forskermiljøet (The German Development Institute/ University of Glasgow).

Statssekretær Aksel Jakobsen kommenterer evalueringen på vegne av Utenriksdepartementet.

Frokost serveres fra kl. 09.00. 

Opptak av seminaret 

Seminarer ble streamet, og opptak fra møtet er også tilgjengelig i etterkant.