BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20190920T093000 DTEND:20190920T110000 DTSTAMP:20240530T003231 LOCATION:Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til frokostseminar når evalueringen Evaluation of Norway's Multilateral Partnerships Portfolio - the World bank and UNDP legges frem. 

Mer enn halvparten av norske bistandsmidler kanaliseres i dag via multilaterale samarbeidspartnere, hvor Verdensbanken og FN-systemet er våre viktigste partnere. Evalueringen er høyaktuell i lys av at regjeringen nylig har lagt fram en stortingsmelding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid, hvor det settes mål om å effektivisere bruken av fond som bistandskanal.

Evalueringsrapporten gir et faktagrunnlag for det videre arbeidet, og ser nærmere på Norges motivasjon for å delta i multilaterale partnerskap, om partnerskapene leverer etter våre forventninger, hva de reelle kostnadene er og hvem som står til ansvar for fond og resultater.

Evalueringen presenteres av seniorrådgiver Balbir Singh i evalueringsavdelingen, som har vært teamleder. Deretter følger en paneldiskusjon med representanter for Multi Partner Trust Fund i UNDP (Henriette Keijzers, MPTF) og Verdensbanken (TBC), og fra det internasjonale forskermiljøet (The German Development Institute/ University of Glasgow).

Statssekretær Aksel Jakobsen kommenterer evalueringen på vegne av Utenriksdepartementet.

Frokost serveres fra kl. 09.00. 

Opptak av seminaret 

Seminarer ble streamet, og opptak fra møtet er også tilgjengelig i etterkant. 

Evaluering av øremerket multilateral bistand

SUMMARY:Evaluering av øremerket multilateral bistand END:VEVENT END:VCALENDAR