Hvordan kan skattereform skape bærekraftig utvikling?

Norad inviterer til nytt Norad Policy Forum - denne gangen med skatt som tema.
10 sep. 2018

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Påmeldingsfrist fredag 7. september kl 12. Arrangementet foregår på engelsk. 

Utviklingsland trenger både enorme direkteinvesteringer i infrastruktur og økte skatteinntekter for å kunne finansiere bærekraftmålene. Effektiv skattlegging av multinasjonale selskaper er avgjørende for å få til dette, men skattesystemene har ikke holdt tritt med globaliseringen av næringslivet.

Beregninger har vist at nærmere 40% av overskuddet til multinasjonale selskaper ble flyttet til lavskattland i 2015. Både rike og fattige lands skattegrunnlag er truet, men fattige land står særlig dårlig rustet til å sikre skatteinntektene og investeringene de trenger for å nå bærekraftmålene.

G20-landene og OECD gjennomfører en omfattende reform av skattesystemet som skal sikre lands skattebase, redusere mulighetene for overskuddsflytting og øke informasjonsutveksling på tvers av landegrensene. Mer enn 150 land er nå involvert i reformen, men kritikere mener at reformene ikke går langt nok, og at kun den rike delen av verden vil nyte godt av endringene.

Norad har invitert Pascal Saint-Amans, direktør for OECDs senter for skattepolitikk og skatteadministrasjon, til å innlede om hvordan skattereform kan skape bærekraftig utvikling.

Bidrag og kommentarer fra:

  • Jon Lomøy, direktør i Norad
  • Nikolai Astrup, utviklingsminister
  • Hans Christian Holte, direktør i skattedirektoratet og leder for OECDs forum for skatteadministrasjoner (FTA)
  • Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita
  • Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole
  • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network Norge
  • Frian Aarsnes, direktør og partner i ECON Consulting Group

Ordstyrer Eva Bratholm