BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20180910T100000 DTEND:20180910T113000 DTSTAMP:20230929T132528 LOCATION:Norad, Bygdøy allé 2, 0257 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Påmeldingsfrist fredag 7. september kl 12. Arrangementet foregår på engelsk. 

Utviklingsland trenger både enorme direkteinvesteringer i infrastruktur og økte skatteinntekter for å kunne finansiere bærekraftmålene. Effektiv skattlegging av multinasjonale selskaper er avgjørende for å få til dette, men skattesystemene har ikke holdt tritt med globaliseringen av næringslivet.

Beregninger har vist at nærmere 40% av overskuddet til multinasjonale selskaper ble flyttet til lavskattland i 2015. Både rike og fattige lands skattegrunnlag er truet, men fattige land står særlig dårlig rustet til å sikre skatteinntektene og investeringene de trenger for å nå bærekraftmålene.

G20-landene og OECD gjennomfører en omfattende reform av skattesystemet som skal sikre lands skattebase, redusere mulighetene for overskuddsflytting og øke informasjonsutveksling på tvers av landegrensene. Mer enn 150 land er nå involvert i reformen, men kritikere mener at reformene ikke går langt nok, og at kun den rike delen av verden vil nyte godt av endringene.

Norad har invitert Pascal Saint-Amans, direktør for OECDs senter for skattepolitikk og skatteadministrasjon, til å innlede om hvordan skattereform kan skape bærekraftig utvikling.

Bidrag og kommentarer fra:

Ordstyrer Eva Bratholm

Norad Policy Forum: Hvordan kan skattereform skape bærekraftig utvikling?

SUMMARY:Norad Policy Forum: Hvordan kan skattereform skape bærekraftig utvikling? END:VEVENT END:VCALENDAR