Norad skal revidere sine prinsipper for støtte til sivilt samfunn i 2017.
Foto: Ken Opprann

Norad Policy Forum: Mer makt til lokale organisasjoner?

Hvordan gjør vi bistanden robust for globale maktforskyvinger?
13 mar. 2017

9:00 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Informasjonssenteret 5. etasje

Bygdøy allé 2, 0257 Oslo

Veibeskrivelse (google)

På Noradkonferansen 2016 var sivilt samfunn tema. Behov for en makt- og pengeforskyvning ble debattert: Fra rike til fattige land. Fra internasjonale organisasjoner i Europa og Nord-Amerika til nasjonale og lokale organisasjoner i utviklingsland. Fra bistandsproffene til folkebevegelser.

I oppfølgingen av Noradkonferansen skal Norad i 2017 revidere sine prinsipper for støtte til sivilt samfunn. I den forbindelse skal vi konsultere sivilsamfunnsorganisasjoner både i og utenfor Norge.

Storbritannia publiserte i 2016 sin Civil Society Partnership Review. De har hatt omfattende konsultasjoner med sivilt samfunn, og fått innspill om globale maktforhold i endring. De har også fått innspill om å anerkjenne økende kompetanse i organisasjoner basert i utviklingsland. Samtidig er det vanskelig for organisasjonene å nå opp til givernes krav. Som svar endrer britene nå sine støtteordninger for sivilt samfunn.

Norad har invitert Mike Battock, fungerende nestleder for DFIDs Inclusive Societies Department, for å presentere britenes gjennomgang. Følgende vil kommentere britenes tilnærming til sivilsamfunnsstøtte og gi råd til Norad når prinsippene for støtte til sivilt samfunn nå skal revideres:

  • Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna Norge
  • Lucien Kouako, leder av International Planned Parenthood Foundations regionalkontor i Afrika (via Skype)

Innledning ved Norads direktør Jon Lomøy.

Ordstyrer: Kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm.