Global maktforskyvning og det sivile samfunnets rolle i utviklingssamarbeidet

Sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i et endret utviklingslandskap er temaet for neste Norad Policy Forum.
  • Se forumet i opptak nederst på siden. 

Siden starten av norsk utviklingssamarbeid, har sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonene spilt en helt sentral rolle.

Internasjonalt foregår det nå en diskusjon om konsekvensene av globale samfunnsendringer og maktforskyvning. Organisasjoner forankret i utviklingsland har blitt sterkere og bedre rustet til å bidra til samfunnsendring og tjenestelevering.

Hvilken plass er det til norske organisasjoner i dette bildet?

  • Hvilke fortinn har norske sivile samfunnsorganisasjoner på utviklingsfeltet sammenliknet med andre internasjonale aktører?
  • Er det på tide å justere hvordan norske myndigheter støtter sivilt samfunnsorganisasjoner, eller er dagens ordninger fortsatt hensiktsmessige?
  • Bør desentralisering og flytting av hovedkontorer fra nord til sør også vurderes av norske organisasjoner, eller er dette bare symbolhandlinger?

Innledere:

  • Danny Sriskandarajah, generalsekretær, CIVICUS 
  • Jon Lomøy, direktør i Norad

Debatt med: Anne Marie Helland, Kirkens Nødhjelp, Juma K. Ochieng, Red Cross Youth, Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet, Marna Eide, FRI,  Samuel Gwenzi, ZINASU/SAIH og Tove Wang, Redd Barna.


Sivilt samfunn er også tema for årets resultatrapport og for Norad-konferansen den 9. desember 2016.