Norad Policy Forum: En ny bistandsnøkkel for fattigdomsretting?

Kristelig Folkeparti foreslår å dele bistandsbudsjettet i tre. Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson gjør rede for partiets alternative utviklingsmelding.

Da KrF nylig la fram sin alternative utviklingsmelding Verdivalg og veivalg for en ny tid, gikk ett av forslagene ut på opprette en ny «bistandsnøkkel for fattigdomsretting».
KrF vil dele budsjettet inn i tre: En langsiktig del på 70 prosent, en sårbarhets-del på 20 prosent, og en akutt del på 10 prosent.

Norge har tradisjonelt vært ansett for å være en stabil partner, men samtidig har fleksibilitet og raske beslutninger blitt et voksende varemerke for norsk bistand. Dette handler om å komme raskt i gang i krisesituasjoner og å kunne utnytte muligheter som oppstår, både i nødhjelp og i det langsiktige samarbeidet. Men er bistanden i ferd med å bli for kortsiktig? Utelukker det i tilfelle en mer langsiktig satsing eller kan disse to kombineres, som i den foreslåtte bistandsnøkkelen til KrF?

På Norad Policy Forum 28. oktober vil KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson
redegjøre kort om den alternative meldingen før hun deltar i debatt med:

  • Dan Banik, professor, Senter for utvikling og miljø, UiO
  • Marte Gerhardsen, leder tankesmien Agenda
  • Jon Lomøy, direktør i Norad

Ordstyrer: Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad