Forstår vi konteksten i norske samarbeidsland?

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til seminar om betydningen av kontekstforståelse i bistanden.
12 mai. 2015

10:00 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Norad
Registrering i 6. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Veibeskrivelse (google)

Manglende kontekstforståelse viser seg ofte å være en viktig hindring for å lykkes med utviklingssamarbeid.

Forskning viser at forståelse for den politiske dynamikken er langt viktigere enn størrelsen på bistanden i kroner, eller teknisk kvalitet på innsatsen. I beste fall kan manglende kontekstforståelse føre til at gode innsatser får mindre effekt; i verste fall kan det bidra til en negativ utvikling.

Myanmar og Norge har påbegynt et langsiktig bilateralt samarbeid etter flere år med norsk støtte til humanitære tiltak og engasjement i landets fredsprosess. En sentral del av bistanden til Myanmar er rettet mot naturressursforvaltning innen energi, miljø og klimaforandring.

Under seminaret lanseres en studie av grunnlagsdata for norsk støtte til miljø- og naturressursforvaltning i Myanmar. En grunnlagsdatastudie gjøres i starten av et utviklingssamarbeid for å gi et bilde av dagens situasjon for utvalgte grupper i en befolkning. Dette bidrar til at man i fremtidige evalueringer har et sammenligningsgrunnlag.

Myanmarstudien tyder på at kontekstanalyser ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette er spesielt relevant gitt Myanmars konfliktfulle historie, og gitt den rollen naturressurser kan spille i å føre til mer eller mindre inkluderende utvikling.

Til seminaret kommer Svein Åge Dale (seksjon for utviklingspolitikk) og Fridtjov Thorkildsen (enhet for regionen rundt Afrikas horn) fra Utenriksdepartementet. De vil snakke om hvordan departementet planlegger en mer systematisk innsats for å bedre kontekstforståelsen i landene Norge samarbeider med.

Svein Erik Stave fra Fafo presenterer studien av grunnlagsdata i Myanmar.