Informasjonsmøte om Norads tilskudd til bistandsprosjekter – prosjektstøtte 2013

Norad inviterer alle organisasjoner som vurderer å søke om støtte til mindre bistandsprosjekter til et informasjonsmøte om årets søknadsprosess.
24 sep. 2013 - 1 jan. 0001

18:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Kick Malt & Mat, Dronningens gate 8, Kristiansand

Dronningens gate 8, Kristiansand

Program

Den nye direktøren for Avdeling for sivilt samfunn, Svein Bæra, åpner møtet, og opplyser om støtteordningen og hvem som kan søke om støtte. Det blir deretter anledning til å stille spørsmål. Flere representanter for Sivilt samfunn i Norad svarer på spørsmål fra salen. 

NB! Det vil ikke være anledning til å diskutere inngående om hvert enkelt prosjekt og vi ber derfor alle organisasjonene om å sette seg grundig inn i regelverk og retningslinjer før møtet. Les mer om dette på Norads tilskuddssider

Lokal forankring

Et viktig prinsipp for Norad er at prosjektene har sterk forankring i landene der prosjektene skal gjennomføres. En organisasjon som mottar støtte fra Norad, må dermed vise at prosjektet de vil gjennomføre er drevet av lokale krefter i prosjektområdet.

Ikke alle mottar støtte

Selv om Norad mottar søknader fra mange gode prosjekter er det langt fra alle som mottar støtte. For 2012 mottok Norad 112 søknader om prosjektstøtte, hvorav 63 av søknadene ble innvilget.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke om prosjektstøtte er 1.oktober for nye avtaler. Søknadskjema, veiledning og retningslinjer finner du på Norads nettsider.

Folkemøte

Etter dette møtet, klokken 1900, starter Folkemøtet med temaet: Ungdom og Storbyer. Sentrale problemstillinger vil være: 

  • Hvordan kan ungdom skape gode byer?
  • Hvilke muligheter og utfordringer finnes i byer i sør?

Klikk her for å lese mer om dette Folkemøtet .