Norges resultatfokus i bistanden

Regjeringen og Stortinget har ambisiøse mål for Norges innsats for fattige og undertrykte mennesker. Utviklingspolitikken og bistanden er integrerte deler av norsk utenrikspolitikk, og Norge bruker relativt mye på utviklingssamarbeid og humanitær bistand. 

Får de fattige i utviklingslandene og norske skattebetalere noe igjen for innsatsen og pengene? Nås de utviklingspolitiske målene? Virker egentlig norsk bistand?

Dette er spørsmålene som var utgangspunkt for Norads første resultatrapport i 2007. Og fortsatt er det et helt sentralt fokus på formidling av resultater - og arbeid for å sikre disse.

Her kan du lese mer om de internasjonale prosessene om bistandseffektivitet