Reflection note: Enhancing conflict sensitivity within the Norwegian Aid Administration

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2024
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Avdeling for Evaluering, Norad
 • Bestilt av: Avdeling for Evaluering, Norad
 • Land:
 • Tema: Refleksjonsnotat, Konflikt, fred og sikkerhet, Humanitær bistand, Nexus
 • Antall sider: 10
 • Serienummer: 1
 • ISBN: 978-82-8369-201-3
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Formålet med dette refleksjonsnotatet er å oppsummere og dele funn fra arbeid utført av Avdeling for evaluering i Norad. Disse funnene kan være nyttig i ulike sammenhenger, for eksempel pågående bistand innenfor bestemte land, regioner eller tematiske prioriteringer. Det gir noen pekepinner på høyt nivå for hvordan konfliktsensitivitet kan operasjonaliseres.

Notatet oppsummerer kunnskap fra ulike evalueringer og læringsarrangementer utført av Avdeling for evaluering i Norad. Det setter fokus på konfliktsensitivitet og søker å besvare følgende spørsmål:

 • Hvordan og hvor godt er konfliktsensitivitet integrert i norsk bistand?
 • Hva er de viktigste utfordringene og mulighetene for å forbedre konfliktsensitivitet i den norske bistandsforvaltningen?
 • Hvordan kan Norge bedre tilpasse sine strategier og operasjoner til konfliktsensitive prinsipper?
Publisert 03.05.2024
Sist oppdatert 03.05.2024