Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2021
 • Serie: Fellesevalueringer
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Ted Freeman (team leder), Andrea Lee Esser, Chirantan Chatterjee og Paola Vela
 • Bestilt av: --
 • Land: Global uspesifisert
 • Tema: Multilaterale institusjoner
 • Antall sider: 125
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

I mars 2020 tok Norge initiativ til å opprette et nytt FN-fond for covid-19 UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund. Umiddelbart etter etablering, tok evalueringsavdelingen i Norad initiativ til å få på plass en følgeevaluering av fondets arbeid.

I første omgang er en forstudie Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF gjennomført i samarbeid med kontoret til FNs generalsekretær. Formålet med forstudien er trekke tidlige lærdommer fra implementeringen av fondet, inkludert samordningen av FNs innsats, og å vurdere om – og eventuelt hvordan – en følgeevaluering av fondet på landnivå kan gjennomføres.

Rapporten ble offentliggjort 22.april 2021 på fondets nettside: mptf.undp.org.

Publisert 22.06.2021
Sist oppdatert 22.06.2021