Evalueringsprogrammet 2017-2018

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2017
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evalueringsavdelingen i Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 12
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-841-9
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak,
har evalueringsavdelingen i Norad et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Avdelingen rapporterer direkte til departementsrådene i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Arbeidet i avdelingen foregår i tråd med følgende prinsipper:

 • Evalueringene skal gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings- og gjennomføringsansvaret.
 • Evalueringene skal gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige metoder og prinsipper.
 • Evalueringene skal søke å belyse relevante problemstillinger.
 • Evalueringer skal fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter og videreutvikling av den virksomheten som evalueres.
 • Evalueringene skal bidra til en konstruktiv og åpen debatt.

Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med andre aktører i og utenfor bistandsforvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko i Norges utviklingssamarbeid samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være aktuelle i perioden programmet dekker.

Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger. Programmet og status for de planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider norad.no/evaluering.

Publisert 12.01.2017
Sist oppdatert 12.01.2017