Befolkningsvekst, økonomisk vekst og fattigdom i Afrika

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2016
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Marit Strand og Knut Thonstad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Økonomisk utvikling
 • Antall sider: 22
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-827548-870-9
 • ISSN: 1502-2528
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Afrika sør for Sahara henger etter i økonomisk og sosial utvikling. Mens andre regioner er på vei mot målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, anslår Verdensbanken en andel av befolkningen i ekstrem fattigdom i Afrika sør for Sahara i 2030 på mellom 14 % og 27 %. Det vil si
et antall mellom 200 millioner og 400 millioner (som også er antallet i dag). 80-90 % av verdensekstremt fattige kan komme til å leve i denne regionen i 2030.

Kvinner i regionen får 5 barn, det er dobbelt av det i Sør-Asia og Latin-Amerika og 3 ganger mer enn i Øst-Asia. Befolkningsveksten på 2,7 % per år gir nesten dobling av befolkningen hvert 25 år.

Høy befolkningsvekst, mangelfull økonomisk politikk og andre faktorer, slik som konflikter og klimatiske forhold, har bidratt til at bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i Afrika sør for Sahara bare har økt med knapt 2 % årlig de siste 20 årene. Med slik vekst tar det rundt 40 år å doble BNP per innbygger, og det kan ta nesten tilsvarende tid for å halvere andelen ekstremt fattige.

Økonomisk utvikling og befolkningsutvikling påvirker hverandre gjensidig. Rapporten presenterer noen av utviklingstrekkene og sammenhengene og diskuterer hvorfor utviklingen i Afrika sør for Sahara avviker fra andre regioner, og hva som skal til for å endre dette.

Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 06.06.2016