Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2015
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Tonje Meinich, Heidi Sødergren, Justisdepartementet; Walter Wangberg, Tor Damkås, Siri Fjørtoft, justissektoren; Petter Bauck, Norad; Andrew Chernousov, lokal konsulent
 • Bestilt av: Justisdepartementet
 • Land: Ukraina
 • Tema: Styresett og demokrati
 • Antall sider: 55
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-827548-770-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norske myndigheter har besluttet å gi støtte til den pågående justisreformen i Ukraina.
Justisdepartementet, i enighet med Utenriksdepartementet, har etablert et team med
deltakere fra Justisdepartementet, ulike deler av rettskjeden og Norad for å kartlegge
hvordan dette kan organiseres på best mulig måte, i lys av behovene i Ukraina og hvilke ressurser Norge har til rådighet.Teamet har gjennomført to besøk til Ukraina, til Kyiv og Kharkiv, i mai og juni 2015. I tråd med mandatet ble det gjennomført en rekke møter med relevante aktører fra justissektoren, internasjonale organisasjoner og det sivile samfunn. Rapporten baseres på disse møtene, i tillegg til noe skriftlig dokumentasjon. Norad har hatt et hovedansvar for å skrive rapporten.

Publisert 21.09.2015
Sist oppdatert 21.09.2015