Evaluation of the Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL)

Om publikasjonen

 • Utgitt: februar 2013
 • Serie: Norads rapportserie
 • Type: Norad-rapport
 • Utført av: Peris Jones, Siri Bjerkreim Hellevik, Karen Stefiszyn
 • Bestilt av: --
 • Land: Zimbabwe
 • Tema: Kvinner og likestilling
 • Antall sider: 86
 • Serienummer: 5/2013
 • ISBN: 978-82-7548-681-1
 • ISSN: --
frontpage image
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

MASTERPROGRAMMET I KVINNERETT VED UOZ

Hvordan kan kjønnsdiskriminering takles?

Et viktig utgangspunkt for å få fjernet diskriminering er å identifisere mangler i lovverk, politikk, og i avgjørelser som tas.  Når de som sitter i posisjoner hvor de kan påvirke endring får analytiske ferdigheter blir de en mektig kraft. Dette er tilfelle med mange av de som har deltatt på det regionale masterprogrammet i kvinnerett ved Senter for Kvinnerett, Universitetet i Zimbabwe. Fra 2003 og fram til i dag har 195 kandidater gjennomført studiet og kan kalle seg Master i Kvinnerett.  Studentene kommer fra 12 land i Sørlig og Østlige Afrika, flest fra Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Malawi og Zambia.  79 prosent av studentene er kvinner. De nyutdannede er aktive innenfor politi, domstoler, internasjonale organisasjoner, universitet, offentlig og privat sektor.


Mot slutten av 2012 ble programmet evaluert. NIBR utførte oppdraget på bestilling fra ØKS og den uavhengige evalueringen ble ledet av Dr. Peris Jones. Teamet ble bedt om å vurdere virkningen av programmet og programmets bærekraft. Metoden for evaluering var er survey som ble sendt til tidligere deltakere på Masterprogrammet, samt feltarbeid i Zimbabwe, Zambia og Kenya.


Teamets konklusjon er at Senter for Kvinnerett har bygd opp en solid og innovativ master gjennom regionalt samarbeid. Dette er gjort i en periode med stor politisk og økonomisk uro i Zimbabwe. Stabens engasjement for studenter og målet om å styrke kvinnerett som akademisk disiplin, har gjort masterprogrammet mulig. Teamet understreker også at den forutsigbare finansieringen og støtten fra Ambassaden i Zimbabwe og fra Universitetet i Oslo, har vært avgjørende. Kvinnerettsprogrammet er ikke bare en ressurs for Zimbabwe, men for hele regionen, skriver teamet. 


Norges støtte til oppbygging av kvinnerett som akademisk disiplin startet for over 25 år siden. Det første diplomkurset i kvinnerett ble holdt ved Institutt for Kvinnerett ved UiO i 1987.  I 1990 ble kurset overført til det juridiske fakultet ved UoZ.  I 2000 ble så Senter for Kvinnerett etablert ved Universitetet i Zimbabwe.


 Mange spør kanskje hvorfor det er behov for en egen master i kvinnerett. De spør kanskje også hvorfor det var behov for å utarbeide en egen internasjonal menneskerettighets lov for å bekjempe kvinnediskriminering. Kvinners rettigheter og friheter blir dessverre ofte nektet dem, kvinners rettigheter blir ofte krenket eller de blir redusert. For å kunne eliminere diskriminering må en kunne identifisere diskriminering i det virkelige livet.  Mye av studie i kvinnerett består i å lære metoden for å identifisere diskriminering.  Mange av de som har gjennomført masterprogrammet understreker at den metodiske tilnærmingen de har lært har hjulpet dem i senere arbeid, både når det gjelder lov-reformer, rettsaker, politiarbeid og menneskerettighetsarbeid. 

Publisert 08.02.2013
Sist oppdatert 16.02.2015