Slik vurderes innsatsen til multilaterale organisasjoner

Hvert år blir flere multilaterale organisasjoner vurdert av nettverket MOPAN som Norge er medlem av.

Nettverket består av 19 giverland, deriblant Norge. Utenriksdepartementet sitter i nettverkets styringskomité og Norad representerer Norge i den tekniske arbeidsgruppen (Technical Working Group). Arbeidsgruppen jobber blant annet med metoden nettverket bruker i sine vurderinger.

Felles vurderinger

I perioden 2015-2019 gjennomførte MOPAN vurderinger av 31 multilaterale organisasjoner av ulike typer. Dette inkluderte internasjonale finansieringsinstitusjoner som Verdensbanken og den afrikanske utviklingsbanken, FN-organisasjoner som UN Women, UNFPA, og WHO, og andre type institusjoner som det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

I 2020 gjennomgås FN-organisasjonene UNDP, UNICEF, UNEP, UNOPS, ILO, OCHA, og det grønne klimafondet (GCF). Hver organisasjon gjennomgås hvert fjerde eller femte år.

Gjennomgangene vurderer organisatorisk og operasjonell effektivitet, inkludert en vurdering av organisasjonenes dokumentasjon av resultatoppnåelse. Alle vurderinger – og organisasjonenes svar på disse – er tilgjengelige på MOPANs nettside.

Bilaterale vurderinger

Utover disse felles vurderingene gjennomfører noen av nettverkets medlemsland egne vurderinger av de multilaterale organisasjonene. Disse inkluderer blant annet Storbritannias Multilateral Aid Review (MAR) og Australias Multilateral Assessment. Ambisjonen for MOPAN er å minske behovet for slike bilaterale vurderinger.

MOPAN følger med på denne utviklingen og finner at vurderingene gjennomført av MOPAN brukes i stadig større grad av nettverkets medlemsland, både som grunnlag for bilaterale vurderinger og i enkelte lands oppfølging av organisasjonene.

Norske vurderinger

I 2011 og 2013 utarbeidet Utenriksdepartementet vurderinger av organisasjoner som Norge gir støtte til. I senere tid har man valgt å ikke gjennomføre egne vurderinger i tråd med hensikten i nettverket, men å heller bruke MOPAN vurderingene som en viktig informasjonskilde om styrker og svakheter ved de multilaterale organisasjonene.

Sammen med annen informasjon og innsikt som kommer gjennom arbeidet med ulike norskstøttede programmer, og aktivt styrearbeid, danner MOPAN-vurderingene et godt grunnlag for konstruktivt samarbeid.

Publisert 03.04.2014
Sist oppdatert 29.05.2020