Lanserer fem Country Evaluation Briefs

Med det er rapportserien som sammenfatter tilgjengelig evalueringskunnskap om internasjonal bistand til Norges partnerland fullstendig.

Siden 2016 har evalueringsavdelingen i Norad produsert rapportserien County Evaluation Briefs. Dette er rapporter som systematiserer allerede eksisterende evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til et partnerland.

Nå publiseres de fem siste i rekken - for Colombia, Ghana, Niger, Uganda og Indonesia. Rapportene bygger på funn fra evalueringer utført av ulikebistandsaktører, og er skrevet av det tyske konsulentselskapet Particip GmbH på oppdrag fra evalueringsavdelingen.

Kunnskap om partnerland

Stortingsmelding nr. 24 Felles ansvar for felles fremtid satte som mål at bistanden skal konsentreres om færre land og tema. En sentral del av denne konsentrasjonen er partnerlandskonseptet, et utvalg av land der norsk bistand skulle styrkes.

- Evalueringsavdelingen så at det kunne være et behov for å tilgjengeliggjøre kunnskap om de utvalgte landene, sier fungerende evalueringsdirektør Siv J. Lillestøl.

Landrapportene bygger på et omfattende materiale av allerede gjennomførte evalueringsrapporter. Formålet med rapportserien er å gjøre kunnskapen som finnes lett tilgjengelig for saksbehandlere i Norad og utenrikstjenesten og andre som jobber med disse landene.

Funnene i de fem rapportene som nå lanseres er hentet fra i alt ca. 125 ulike internasjonale evalueringer.

- Den internasjonale bistanden til disse landene er gjenstand for mange type evalueringer, og det kan være vanskelig å orientere seg. Med Country Evaluation Briefs sammenstiller vi funn fra evalueringer som er gjort av ulike aktører, herunder bilaterale og multinasjonale organisasjoner. Rapportene dekker ulike kanaler, sektorer, aktører og tematiske områder for bistanden.

Mulighet til dypdykk

For hvert land offentliggjøres samtidig et evalueringsportrett, som består av korte sammendrag av, og lenker til, de underliggende evalueringsrapportene.

- Evalueringsportrettene gjør at det også er mulig å gå dypere inn i et tema. Vi håper at denne kunnskapen vil være et nyttig verktøy for fremtidig planlegging, innretning og forvaltning av norsk bistand til partnerlandene, avslutter Lillestøl.

Publisert 23.11.2020
Sist oppdatert 23.11.2020