Nytt evalueringsprogram fortsetter fokus på humanitær bistand og næringslivsbistand

Skal gi ny og nyttig kunnskap om hva som virker og ikke virker innenfor viktige innsatsområder for norsk bistand.

Evalueringsavdelingen i Norad lanserer evalueringsprogrammet for 2019-2021, som bygger videre på forrige program.

- Fokuset på humanitær bistand og næringsutvikling ble påbegynt i forrige programperiode. Arbeidet vil blant annet omfatte evalueringer av samlet norsk bistand til Sør-Sudan og Somalia og vurderinger av mål og virkemidler for norsk næringslivsbistand, forteller evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Samlet innsats gjennom ulike kanaler

Norge bruker mellom tre og fire milliarder kroner i året til innsats i humanitære kriser. I tillegg brukes store beløp til langvarig innsats i sårbare stater.

Innsatsen gjennomføres gjennom mange ulike kanaler som blant annet multilaterale organisasjoner og norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

- Formålet med landevalueringene er både å se på det samlede norske fotavtrykket. Evalueringene skal ta for seg ulike problemstillinger knyttet til samordningen av humanitær og langsiktig bistand, forklarer Bastøe.

Evalueringene av næringsutvikling vil ta for seg hele bredden av virkemidler på dette feltet.

- Det vil kunne gi ny og nyttig kunnskap om hva som virker og ikke virker på disse viktige innsatsområdene.

Viktig å være relevante

Årlig gjennomfører evalueringsavdelingen rundt ti tematiske evalueringer innenfor hele spekteret av det som har med gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk å gjøre.

- Det er et mål at programmet skal være oppdatert og relevant, og temaene velges etter kriterier som vesentlighet, egenart og risiko, sier Bastøe.

Flere nye evalueringer

Det nye programmet inneholder også evalueringer knyttet til miljø- og klimarettet bistand, innsats for å fremme funksjonshemmedes rettigheter, respons overfor flyktninger og internt fordrevne i Syria-regionen, norsk innsats for kvinner fred og sikkerhet, samt evalueringer som ser på kvalitet og bruk av evalueringer i den norske bistandsforvaltningen.

- Vi er svært fornøyd med det nye programmet, og tror at evalueringene kan bidra til god politikkutforming og bedre bistand i et bistandsfelt i stadig endring, avslutter evalueringsdirektøren.

  • For å motta evalueringsavdelingens nyhetsbrev eller invitasjon til seminarer, registrer deg her.

 

Publisert 06.02.2019
Sist oppdatert 06.02.2019