Evalueringsavdelingen har som oppgave å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av tiltak som blir finansiert over bistandsbudsjettet.
Foto: Ken Opprann

Hva bør evalueres i norsk utviklingspolitikk?

Evalueringsavdelingen ønsker innspill til relevante temaer og problemstillinger for fremtidige evalueringer.

Evalueringsavdelingen har startet planleggingen av evalueringsprogrammet for de neste årene. Med dette inviterer avdelingen til å bidra med forslag til hva de skal se nærmere på. 

- Mandatet vårt er å evaluere relevante spørsmål for gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk. Hensikten er bidra til læring og forbedringer, økt ansvarlighet og bedre beslutninger, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Innsendte forslag til evalueringer må være konkrete, og kort begrunnet, helst ikke mer enn ti linjer. Fristen er 10. november. Forslag kan sendes til post-eval@norad.no.

- Vårt ansvar er knyttet til tematiske og overordnede spørsmål. Forslagene kan for eksempel være temaer det mangler kunnskap om, der gjennomføringen er risikofylt eller områder som er spesielt egnet for å gi innsikt og lærdommer. Evaluering av enkeltprosjekter og programmer gjennomføres av de som forvalter disse tiltakene, sier Bastøe.

Aktuelle temaer

- Vi vil vurdere alle forslagene, selv om vi naturlig nok ikke kan inkludere alt i det kommende programmet. Vanligvis gjennomføres et sted mellom ti og femten evalueringer per år, sier Bastøe.

Avdelingen har allerede identifisert noen aktuelle temaer, selv om ingen ting er besluttet når det gjelder utformingen av programmet.

De identifiserte temaene er

  • forholdet mellom humanitær og langsiktig bistand
  • konsekvenser av dreiningen fra altruisme til nasjonale interesser
  • forvaltningens bruk av kunnskap fra evalueringer og forskning
  • arbeid med migrasjon og flyktninger
  • kostnadseffektivitet av ulike kanaler og virkemidler
  • fortsettelse av rapportserien Country Evaluation Briefs

- Vi ønsker oss også kommentarer og forslag til mulige vinklinger innenfor temaene som allerede er notert for vurdering.   

Evalueringsavdelingen har en uavhengig posisjon til de som gjennomfører utviklingspolitikken i Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norad, Norfund og andre i bistandsforvaltningen. Arbeidet utføres i henhold til internasjonale evalueringsstandarder og prinsipper. Alle evalueringsrapportene offentliggjøres.

Evalueringsavdelingen i Norad styres etter en egen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid

Publisert 29.09.2017
Sist oppdatert 29.09.2017