Evalueringspris til Norad-evaluering

Evalueringen «Kan vi måle resultatene av norsk bistand?» har vunnet Evalueringsprisen under Evalueringskonferansen 2014.

Om Evalueringsprisen

Prisen tildeles fremragende evalueringer fra aktører for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Dette er første gang prisen deles ut. Juryen skulle i sin vurdering legge vekt på faglig forståelse, forståelsen av evalueringens samfunnsmessige kontekst, innovative grep og god formidling.

Evalueringen som kom i april i år, er gjennomført av det britiske konsulentselskapet Itad i samarbeid med Christian Michelsens Institutt. Rapporten ser på hvordan Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene jobber med å måle resultater av prosjektene og programmene de støtter.

Ifølge juryen er arbeidet konsulentene har gjort gjennomført på en solid og overbevisende måte. Juryen trekker frem at rapporten er velskrevet og pedagogisk oppbygd, og at konklusjonene er tydelige og kritiske. De peker også på at det i etterkant av evalueringen er eller vil bli publisert vitenskapelige artikler.

Evalueringen fant at resultatmåling ikke prioriteres i praksis. En av årsakene er press på utbetalinger av bistandsmidler.

Gratulasjoner

Avdelingsdirektør i evalueringsavdelingen, Tale Kvalvaag, gratulerer prisvinnerne fra Itad og CMI med Evalueringsprisen 2014.
Foto: Sandra Aslaksen

- Vi er svært glade for denne tildelingen og vil gjerne benytte anledningen til å gratulere teamet fra Itad og CMI, sier Tale Kvalvaag, avdelingsdirektør for Norads evalueringsavdeling.

- Vi bestilte denne evalueringen fordi det er viktig å dokumentere bistandens resultater. Den er relevant for all bistand fordi den handler om resultatarbeid.

Kvalvaag forteller at evalueringen har fått mye oppmerksomhet.

- Vi har sett stor vilje til å følge opp evalueringen. Vi er i dialog med Utenriksdepartementet og resten av Norad om hvilke organisatoriske grep som kan tas for å sikre bedre dokumentasjon av resultater.

Blant annet er det laget en egen oppfølgingsplan for evalueringen.

- Vi jobber også med oppfølging innenfor vitenskapelige fora, noe som vi ser at juryen legger vekt på. I kjølvannet av denne evalueringen arrangerte evalueringsavdelingen et seminar som kommer til å munne ut i en rekke akademiske artikler, sier Kvalvaag.

Publisert 19.09.2014
Sist oppdatert 16.02.2015